Türkiye İstatistik Kurumu

Türkiye İstatistik Kurumu, kısaca TÜİK, Kalkınma Bakanlığı'na bağlı bir araştırma kurumudur. Merkezi Ankara 'da bulunur.

Türkiye İstatistik Kurumu

Devlet İstatistik Enstitüsü (kısaca DİE), Başbakanlığa bağlı bir kurumdur. Genel Nüfus Sayımı, Genel Tarım Sayımı, Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı, Milli gelir tahminleri, Tüketici Fiyatlari İndeksi ve Toptan Eşya Fiyat İndeksi ve Enflasyon hesabı kurumun temel görevleri arasındadır. Adı 2005 yılında çıkan bir kanunla ``Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)`` olarak değiştirilmiştir.

Türkiye İstatistik Kurumu merkezi Ankara `da bulunan, 18 Kasım 2005 tarihi itibarı ile "T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü"nün yeni adıdır. Türkiye genelinde 26 tane Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır. İstanbul Bölge Müdürlüğü, Beşiktaş`ta Barbaros Bulvarındadır.

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU VE İSTATİSTİĞİN TARİHÇESİİstatistik başlangıçta teknik bir disiplin olarak ele alınırken günümüzde bir bilim dalı olarak kendini kabul ettirmiş, ulusal ve uluslararası boyutta gelişmelerin temelini oluşturmuştur. Bilgi çağı olarak adlandırılan gelişmeler istatistiği evrensel bir konuşma dili konumuna getirmiştir.

Günümüzde ulusal ve uluslararası sosyal ve ekonomik gelişme hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedeflerin başarısı güncel, güvenilir istatistiklerle sağlanmaktadır. Doğru bilgi, doğru yorum ve doğru karar sürecinde araştırmacılar, politikacılar, karar alıcılar ve tüm bireyler çalışmalarında istatistiki bilgileri etkin olarak kullanmaktadırlar.

İlk çağda bile insanlar bazı toplu olayları belirleme ihtiyacı duymuşlardır. Devletlerin kurulması ile birlikte insanlar sınır belirleme, vergi toplama, toprak dağılımına yönelik amaçlarla kayıt tutmaya başlamışlardır. Büyük bir coğrafyada, farklı ırklar, diller, dinler ve kültürler üzerindeki hakimiyetin devam ettirilmesinin koşullarından birisi şüphesiz kayıt sistemlerinin iyi olmasından kaynaklanmıştır.

Kurum sayfası Turkish Statistics Institute

}

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar