Türkiye Komünist Partisi (2001)

Kısaca: Türkiye Komünist Partisi (TKP), Kasım 1986 tarihinden itibaren yayınlanan süreli Marksist bir dergi olan Gelenek Dergisi çevresi dönemin birlik tartışmalarına katılmış; ama istenilen ortaklaşma oluşmayınca 6 Kasım 1992'de Sosyalist Türkiye Partisi'ni kurmuştur. STP'nin kapatılmasıyӀa bu sefer mücadeleyi Sosyalist İktidar Partisi (SİP) ile sürdürmüştür. ...devamı ☟

Türkiye Komünist Partisi (2001)
Türkiye Komünist Partisi (2001)

Türkiye Komünist Partisi
Genel Başkanı Aydemir Güler
Genel Sekreteri Kemal Okuyan
Kuruluş Tarihi 11 Kasım 2001
Kurucusu Aydemir Güler
Siyasi Görüşü Komünizm Stalinizm
Eski Genel Başkanları
Yeraldığı Hükümetler
Öncülü Sosyalist İktidar Partisi
Ardılı
İnternet Sitesi [1]


TKP`nin örgütsel tarihi, 1978 yılında Türkiye İşçi Partisi`nde (TİP)yaşanan ayrışma sonrasında ortaya çıkan Sosyalist İktidar grubu ile başlar. Bir dönem boyunca, ilk sayısı 1986 yılında basılan ve bugün parti teorik organı olarak varlığını sürdüren Gelenek Dergisi nin adıyla anılan hareketle, 6 Kasım 1992`de Sosyalist Türkiye Partisi`ni (``STP``) kuruldu.

STP 1993 yılında, "``Türk ve Kürt halklarının gönüllü birlikteliğini hedefler``" dediği için, programında "bölücü" unsurlar olduğu iddiasıyla, Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. Yine 1993 yılında Sosyalist İktidar Partisi (``SİP``) kuruldu. Sosyalist İktidar Partisi`nin, 11 Kasım 2001 günü düzenlenen Olağanüstü Büyük Kongre`de Türkiye Komünist Partisi (TKP) adını alması, bu birikimin bir sonucu ve Türkiye Komünist hareketi açısından yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur.

Türkiye Komünist Partisi, kendi örgütsel kökenini, Türkiye komünist hareketinin bütün örgütsel-siyasal damarlarını kapsayarak aşmayı hedeflemektedir. Eldeki birikim bu hedefi gerçekleştirmeye elverişlidir. Bu anlayışla Parti, kuruluş tarihi olarak 10 Eylül 1920`yi kabul eder.

2000 yılında komünist şair Nazım Hikmet`in vatandaşlığı için yürütülen kampanyada 500 bin imza topladı ve 80 sonrasında komünist hareketin toplumsallaşmaya başlamasının ilk adımları atmış oldu.

Türkiye Komünist Partisi adıyla mücadelesine devam eden parti, eski TKP`nin örgütsel ve siyasi devamı olduğunu iddia etmemekte ancak onun deneyimlerini ve geçmişini artılarıyla, eksileriyle sahiplenmektedir.

TKP, komünist parti yasağını delerek ertesi yıl Kasım 2002 seçimlerine komünist ismiyle katılmış ve 60 bin oy almıştır.

TKP, 2003 yılında “İşgale Karşı Komiteler” kurarak tüm gücünü Irak üzerinde oynanan emperyalist oyunu bozmak için kullanmıştır. 2004 Haziran`ında İstanbul`da yapılan kitlesel “İstanbul NATO`ya kapıları kapıyor” miting de TKP`nin anti-emperyalist mücadeleyi yükselttiği eylemliliklerden birisiydi. Mart 2004`de TKP yerel seçimlere ülke genelinde katıldı ve oylarını 85 bine yükseltti.

Kasım 2004 itibariyle TKP, Avrupa Birliği`ne karşı "AB`ye geçit yok" çalışmasını örgütlemektedir. Kent meydanlarında açılan masalarda imza toplayan TKP`liler, bildiriler, afişler, toplantı ve mitinglerle emperyalist Avrupa Birliği`ne karşı çıkmaktadır. 2005 Ocak ayında kurulmaya başlanan AB`ye karşı inisiyatifler 13 Mart 2005`te Emperyalizme Karşı Yurtsever Cephe altında birleşti.

Bugün hala mücadelesini Markist-Leninist çizgisinden vazgeçmeyerek sürdürmekte olan TKP, Türkiye`de sosyalizmin güncel olduğunu söylemektedir....

Türkiye Komünist Partisi`nin Komünist adında aylık yayın organı, Gelenek Dergisi adında aylık teorik dergisi vardır.

Aşağıda bağlantıları da yer alan kurum ve kuruluşlar aralarında TKP`lilerin de bulunduğu ilerici, devrimci, sosyalist emekçi ve aydınların katkısıyla önemli birer etkinlik merkezi haline gelmişlerdir:

  • Barış Derneği, komünistlerin hangi geleneği nasıl sürdürdüklerinin anlamlı bir ifadesidir. İlerici, yurtsever, anti-emperyalist barışseverlerin biraraya geldiği dernek barışın yalnızca bir temenni değil, somut bir mücadele olarak kendini dayattığı bir dönemde kurulmuş, bölgemizdeki emperyalist saldırganlığa karşı ilerici insanların üzerine düşeni yapmalarının aracı ve platformu olmuştur.
  • Nazım Kültürevi, kapitalist sanat piyasası karşısında emekten yana, ilerici aydın ve sanat insanlarımızın etkin bir dayanışmayı ve devrimci bir üretkenliği inşa ettikleri bir kurumdur. İstanbul`da eski bir okulun restore edilmesiyle yaratılan Nazım Hikmet Kültür Merkezi, şairin adına yakışır bir aydınlıktadır.
  • Jose Marti Küba Dostluk Derneği, Küba halkının Türkiyeli komünistlere güveninin ve Türkiyeli ilerici, devrimci ve komünist insanların Küba halkına duyduğu sevginin bir ürünüdür.
  • İşçi Konseyi, sınıf sendikacılığını şiar edinmiş, yeni bir işçi sınıfı hareketi yaratmak için yola koyulmuş aktivistlerin, öncü işçilerin konseyidir. İşçi Konseyi`nin çalışmalarını aşağıdaki bağlantıdan da izleyebilirsiniz.
  • Okul ve Ülke, ülkenin dört bir yanında liseli gençlerin yürüttüğü bir çalışmanın adıdır. Bu adla çıkarılmakta olan yayın çevresinde örgütlenen liseliler, okullarda yaygın ve etkili bir çalışma yürütmektedir. Ankara ve İstanbul gibi kentlerde düzenlenen Okul ve Ülke toplantılarına her seferinde 2 - 3 bin liseli genç katılmaktadır.


Yayınlar: Komünist Gazetesi [2] Sol Gazetesi [3] Gelenek Dergisi [4] Nazım Kitaplığı [5] Okul ve Ülke Yurtsever [6] Düşünce ve Eylem [7]

Eski Yayınlar: Sınıf Tavrı, Sosyalist İktidar, Siyasi Gazete, İktidar

Kuruluşlar: Emperyalizme Karşı Yurtsever Cephe [8] İşçi Konseyi [9] Sol Meclis [10] Üniversite Konseyleri [11] Jose Marti Küba Dostluk Derneği [12] Barış Derneği [13] Nazım Hikmet Kültür Merkezi [14]

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Türkiye Komünist Partisi
2 yıl önce

Türkiye Komünist Partisi ile şu maddeler kastedilmiş olabilir: Türkiye Komünist Partisi (1920) Türkiye Komünist Partisi (2001) Halkın Türkiye Komünist...

Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Partisi (1920), Türkiye Komünist Partisi (2001), Anlam ayrım
Sosyalist Türkiye Partisi
2 yıl önce

İktidar Partisi (SİP) kuruldu. Sosyalist İktidar Partisi, 11 Kasım 2001 günü düzenlenen Olağanüstü Büyük Kongre'de Komünist Parti ile birleşerek Türkiye Komünist...

Sosyalist Türkiye Partisi, Gelenek, Sosyalist İktidar, SİP, TKP (siyasi parti), Türkiye Komünist Partisi, Türkiye İşçi Partisi, TİP
Türkiye Komünist Partisi (1920)
2 yıl önce

Türkiye Komünist Partisi, 1920 yılında kurulan, Türkiye'de faaliyet göstermeye başlayan ilk yasal komünist siyasi parti. •Atılım •İşçinin Sesi (Parti'nin...

Türkiye Komünist Partisi (1920), 12 Eylül, 12 Eylül Darbesi, 15 Ağustos, 1920, 1921, 1922, 1924, 1925, 1926, 1930
Türkiye Genç Komünistler Birliği
2 yıl önce

Türkiye Genç Komünistler Birliği (TGKB), gençlik içinde ilk olarak Halkın Kurtuluşu, ardından Türkiye Devrimci Komünist Partisi (TDKP) görüşleri doğrultusunda...

Vietnam Komünist Partisi
5 yıl önce

Vietnam Komünist Partisi (VKP) (Đảng Cộng sản Việt Nam) Vietnam'da iktidarda olan ve ülkede yasal tek parti olan siyasi partidir. Marksizm-Leninizmi benimser...

Kemal Okuyan
2 yıl önce

Türkiye Partisi, ardından Sosyalist İktidar Partisi'nde çeşitli görevler almıştır. Sosyalist İktidar Partisi 11 Kasım 2001 tarihinde Türkiye Komünist...

Kemal Okuyan, Gelenek, Gelenek (dergi), Sol Gazetesi, Sosyalist Türkiye Partisi, Sosyalist İktidar, Sosyalist İktidar Partisi, Türkiye Komünist Partisi, TİP, ,
Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği
2 yıl önce

Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (TİKB), 1979 Şubatında, yasadışı bir örgüt olarak, THKO bölünmesinden sonra gerçekleştirilen bir kongreyle kurulan...

Nihat Sargın
5 yıl önce

Kasım 2010), Türk komünist, tarihsel Türkiye İşçi Partisi genel sekreteri, Türkiye İşçi Partisi ile tarihsel Türkiye Komünist Partisi'nin birleşmesi ile...