Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi

Türkiye’de Olimpik Hareket’in başlangıcı 19. yüzyıl ortalarında modern sporların ülkeye girişini izleyen döneme rastlar. Bu dönem aynı zamanda Modern Olimpiyat Oyunları’nın babası Baron Pierre de Coubertin’in Olimpiyat Oyunları’nı dünyaya yayma çabalarının yoğunlaştığı bir dönemdir.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi

Türkiye’de Olimpik Hareket’in başlangıcı 19. yüzyıl ortalarında modern sporların ülkeye girişini izleyen döneme rastlar. Bu dönem aynı zamanda Modern Olimpiyat Oyunları’nın babası Baron Pierre de Coubertin’in Olimpiyat Oyunları’nı dünyaya yayma çabalarının yoğunlaştığı bir dönemdir.

Coubertin, Atina Ara Olimpiyatları’nda Türk sporcuların gösterdiği büyük başarılardan etkilenerek, dönemin en tanınmış beden eğitimcisi olan Selim Sırrı Bey'e Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin Türkiye temsilcisi olmasını teklif eder. Bu teklifin hayata geçirilmesi ancak II.Meşrutiyet'ten sonra olur ve gazeteci Ali İhsan Bey'in başkanlığında kurulan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nde (TMOK) Selim Sırrı Bey genel sekreter olarak görev alır.

Selim Sırrı Tarcan Avrupa'nın çeşitli kentlerinde yapılan Uluslararası Olimpiyat Komitesi Kongrelerinde katılarak Türkiye’yi başarıyla temsil etti. Ve nihayet Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin 1911’de Budapeşte’de yapılan oturumunda Osmanlı Devleti resmen üyeliğe kabul edildi.

Selim Sırrı Tarcan TMOK başkanı

Ancak, Birinci Dünya Savaşı sonunda toplanan Komite, çok yanlış bir karar alarak savaşta yenilen ülkeler arasında bulunan Türkiye'yi 1920 oyunlarına davet etmedi. Ancak 2 yıl sonra, bu kararın yanlışlığı anlaşıldı ve Türkiye 1924 Olimpiyat’ına çağrıldı. Selim Sırrı Bey, 1922 yılında kurulan "Milli Olimpiyat Komitesi" yerine "Kaim Cihan Müsabakalarına İştirak Cemiyeti" ve birkaç ay sonra adı değiştirilerek, "Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi" adını taşıyan kuruluşlarda genel sekreter görevini üstlendi. Cumhuriyet'in ilanından hemen sonra ise yönetimde değişiklik oldu. Selim Sırrı Bey TMOK başkanı seçildi.

1925'de, Coubertin'in Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nden ayrılması ile Selim Sırrı Bey de TMOK Başkanlığı'ndan ayrıldı; ancak Komite'deki görevini 1930 yılına dek sürdürdü. Bu arada, 1922 yılında kurulmuş olan ve Türkiye'deki spor faaliyetlerini yürütmekle görevli "Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı" adlı kuruluş, TMOK’un işlerini de üstlendi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi temsilcisi olarak seçilen Kemalettin Sami Paşa 1933'de ölünce, Reşit Saffet Atabinen hem TMOK Başkanlığı'na hem de Uluslararası Olimpiyat Komitesi temsilciliğine seçildi.

Londra Olimpiyatları'nda madalya alan şampiyonlara verilen parasal ödül, dört yıl sonra problem oldu ve"profesyonel" ilan edilen bu şampiyonlar Helsinki Olimpiyatları'na katılamadılar. Aynı yıl, Atabinen, Uluslararası Olimpiyat Komitesi temsilciliğinden ayrıldı. Komite, bu göreve 1955'de Suat Erler'i atadı. Yeniden doğuş

1956 yılında, Türk sporunu yöneten kuruluşun tayinle gelen başkanının aynı zamanda TMOK başkanı olduğunu farkeden Uluslararası Olimpiyat Komitesi, durumun değiştirilmesini ve seçimle bir başkan atanmasını istedi. Buna izin verecek bir kanunun hazırlanması ise 1962 yılına dek sürdü. Ancak o yıl, TMOK, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin istediği nitelik ve koşullara uygun, tamamen bağımsız bir kuruluş olarak ortaya çıkabildi.

Milli Kelimesi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi "Milli" kelimesini 28.02.1964 gün ve 6/2762 sayılı, "Yurt dışındaki kurullarla işbirliği yapmasını" 02.05.1970 gün ve 7/191 sayılı, "Kamu yararına işleyen dernek olmasını" 16.7.1970 gün ve 7/1070 sayılı, "Türkiye" kelimesini 25.09.1973 gün ve 7/7146 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile iktisap etmiştir.

İLETİŞİM

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Olimpiyatevi 4.kısım sonu 34158 Ataköy Istanbul Telefon +90 212 560 0707 Faks +90 212 560 0055

e-Mail: info@olimpiyat.org.tr

Linkler

http://www.turkishnoc.org/

İlgili konuları ara

Yanıtlar