Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği

Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsalarının birleşmesiyle, özel kanunla kurulmuş, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslekî üst kuruluş. TOBB yapısını oluşturan Oda ve Borsların sayısı 365'e ulaşmıştır. Bünyesinde 178 Ticaret ve Sanayi Odası, 60 Ticaret Odası, 12 Sanayi Odası, 2 Deniz Ticaret Odası ve 113 Ticaret Borsası bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin toplam üye sayısı 1.300.000 civarındadır.

Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsalarının birleşmesiyle, özel kanunla kurulmuş, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde mesleki üst kuruluş.

Mart 1950 tarih ve 5590 sayılı kanunda belirtilen esaslara göre, o tarihte mevcut olan oda ve borsaların yetkilileri Şubat 1952’de bir araya gelerek teşkil ettikleri genel kurulla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği resmen kuruldu. Kuruluşun yapısıyla ilgili olarak 1981, 1986 ve 1988’de yeni kanuni düzenlemeler yapıldı. Odalar ve borsalar arasındaki birlik ve dayanışmayı sağlamak ve bunların genel meslek çıkarlarına uygun olarak gelişmelerine yardımcı olmak gayesiyle kurulan, birlik, ekonomik durumla ilgili raporlar hazırlar, hükumet tarafından verilen vazifeleri yürütür, TBMM Komisyonları ve bakanlıklarca istenen bilgi ve görüşleri verir, oda ve borsaların kendi aralarında veya bir oda ile bir borsa arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmeye çalışır, Milletlerarası Ticaret Odasının (ICC) Türkiye Milli Komitesini teşkil deer ve çalıştırır, yabancı ticaret ve sanayi odalarının vekillik, temsilcilik ve muhabirliğini yapar, milletlerarası mesleki toplantılara katılır, milli ve milletlerarası sergi ve fuarlara katılır. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ni de çıkaran Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Organize Sanayi bölgeleri kurar veya kurulmuş olanlara katılır, gerektiğinde yurtdışında temsilcilikler ve irtibat büroları kurar. Devlet Planlama Teşkilatının (DPT) çeşitli komisyonlarında devamlı olarak temsilci bulundurur, Milli Prodüktivite Merkezi, Türk Standartları Enstitüsü, İhracatı Geliştirme Merkezi, Basın İlan Kurumu, TÜBİTAK, OYAK, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü, İşletme İktisadi Enstitüsü gibi kuruluşların faaliyetlerine de katılır.

Ayrıca TC Merkez Bankası, Umumi Mağazalar TAŞ, Aspilsan, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi, Mersin ve Antalya serbest bölgelerinde iştirakleri vardır. İktisadi Kalkınma Vakfı, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Türk Tanıtma Vakfı gibi Vakıfların faaliyetlerinde de etkilidir.

Bünyesinde 150 ticaret ve sanayi odası, 60 ticaret odası, 11 sanayi odası, 2 deniz ticaret odası ve 66 ticaret borsası bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin toplam üye sayısı 650-700.000 civarındadır. Günlük Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, haftalık Türkiye İktisat Gazetesi, aylık Uluslararası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi Bülteni, Üç aylık Ekonomik Rapor ile yıllık İktisadi Rapor gibi süreli yayınlarla, tertiplenen toplantıların ve Seminerlerin raporlarını ve çeşitli araştırmaları kitap veya broşür olarak yayınlamaktadır.

TOBB'un Görevleri

Odalar ve borsalar arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak, ticaret ve sanayinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, üyelerinin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, üyelerin birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakı korumak gayesiyle kurulan, birlik, ekonomik durumla ilgili raporlar hazırlar, hükumet tarafından verilen vazifeleri yürütür, TBMM Komisyonları ve bakanlıklarca istenen bilgi ve görüşleri verir, oda ve borsaların kendi aralarında veya bir oda ile bir borsa arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmeye çalışır,Milletlerarası Ticaret Odasının (ICC) Türkiye Milli Komitesini teşkil eder ve çalıştırır, yabancı ticaret ve sanayi odalarının vekillik, temsilcilik ve muhabirliğini yapar, milletlerarası mesleki toplantılara katılır, milli ve milletlerarası sergi ve fuarlara katılır.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ni de çıkaran Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Organize Sanayi Bölgeleri kurar veya kurulmuş olanlara katılır, gerektiğinde yurtdışında temsilcilikler ve irtibat büroları kurar. Devlet Planlama Teşkilatının (DPT) çeşitli komisyonlarında devamlı olarak temsilci bulundurur, Milli Prodüktivite Merkezi, Türk Standartları Enstitüsü, İhracatı Geliştirme Merkezi, Basın İlan Kurumu, TÜBİTAK, OYAK, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü, İşletme İktisadi Enstitüsü gibi kuruluşların faaliyetlerine de katılır.

Ticaret Borsaları Bilgi Sistemi, Atık Borsası, Milli Mal Numaralama Merkezi, Sanayi Envanteri ve işbirliği tekliflerinin değerlendirilmesi gibi hizmetler de TOBB tarafından verilmektedir.

Ayrıca 2006 yılında kurulan Yazılım Müdürlüğü çok çeşitli yazılımlar geliştirmeye devam etmektedir.

TOBB Yayınları

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (tatil günleri hariç günlük), Türkiye İktisat Gazetesi (haftalık), Uluslararası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi Bülteni (aylık), Ekonomik Rapor (aylık ve üç aylık) ile İktisadi Rapor (yıllık) gibi süreli yayınlarla, tertiplenen toplantıların ve seminerlerin raporlarını ve çeşitli araştırmaları kitap veya broşür olarak yayınlamaktadır.

İştirakları

Ayrıca Milli Prodüktivite Merkezi (MPM), İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME), Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) gibi resmi iştirakleri, İktisadi Kalkınma Vakfı,İktisadi Araştırmalar Vakfı, Türk Tanıtma Vakfı, Türkiye Sakatları Koruma Vakfı gibi sosyal iştirakleri ve TC Merkez Bankası, Umumi Mağazalar TAŞ (UMAT), Askeri Pil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASPİLSAN) gibi ticari iştirakleri vardır.

Üye olduğu Kuruluşlar

TOBB Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambers), ECO Ticaret ve Sanayi Odası, İslam Ticaret ve Sanayi Odası, Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (ASCAME), OECD İş ve Sanayi Dayanışma Komitesi (BIAC), Balkan Odaları Birliği (ABC) ve Karadeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği üyesidir.

TOBB Başkanları

#Adı SoyadıGöreve Başlama TarihiGörevden Ayrılma Tarihi
1Üzeyir Avunduk7 Şubat 19523 Eylül 1959
2Hayri Terzioğlu3 Eylül 195923 Mayıs 1960
3Ahmet Dallı23 Mayıs 196011 Haziran 1960
4Hilmi Gürgen11 Haziran 19605 Ağustos 1960
5Vehbi Koç5 Ağustos 196012 Eylül 1960
6Bülent Yazıcı12 Eylül 196016 Mayıs 1961
7Behçet Osmanoğlu16 Mayıs 196131 Mayıs 1963
8Nuri Ciritoğlu31 Mayıs 196330 Mayıs 1965
9Sırrı Enver Batur30 Mayıs 196525 Mayıs 1969
10Necmettin Erbakan25 Mayıs 19698 Ağustos 1969
11Sırrı Enver Batur8 Ağustos 19695 Ocak 1970
12Medeni Berk5 Ocak 197030 Mayıs 1971
13Raif Önger30 Mayıs 197130 Mayıs 1972
14Sezai Dıblan30 Mayıs 197227 Mayıs 1979
15Mehmet Yazar27 Mayıs 19794 Nisan 1985
16Mehmet Ersin Faralyalı4 Nisan 19854 Haziran 1986
17Ali Coşkun4 Haziran 198630 Mayıs 1990
18Yalım Erez30 Mayıs 199029 Ağustos 1991
19Rona Yırcalı29 Ağustos 19919 Mayıs 1992
20Yalım Erez29 Mayıs 19929 Ocak 1996
21Fuat Miras9 Ocak 199616 Haziran 2001
22Rıfat Hisarcıklıoğlu16 Haziran 2001


Linkler

http://www.tobb.org.tr/


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği ilgili konular

 • Mehmet Aslan

  Mehmet Aslan (1953 - .... ) 1953 yılında Gaziantep Nizip’te doğan Aslan, İstanbul Üniversitesi İktisadi İdari İlimler Akademisi Ekonomi B
 • İstanbul Ticaret Odası

  Amerika'nın keşfi, Afrika'yı dolaşarak Uzakdoğu pazarlarına ulaşacak yeni ticaret yollarının bulunması, İngiltere'de buharlı makinalarla
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

  Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsalarının birleşmesiyle, özel kanunla kurulmuş, tüzel kişiliğe sahip, kamu kuru
 • TOBB

  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (kısa TOBB) Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Bor
 • Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

  6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 37`inci maddesi ve 18 Mayıs 2004 tarihli 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsa
 • Eskişehir Ticaret Odası

  Eskişehir Ticaret Odası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği`ne bağlı kuruluşlardan biridir. Bölgedeki girişimciler, kuracakları ticarî kurul
 • Enis Yalım Erez

  Yalım Erez (d. 1944, Van, Türkiye), Türk siyasetçi İşadamı.
 • Tavas Ticaret Odası

  Tavas Ticaret Odası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği`ne bağlı kuruluşlardan biridir. Bölgedeki girişimciler, kuracakları ticarî kuruluş i
 • Mehmet Çebi

  Mehmet Çebi, (d. 1934, Sürmene, Trabzon, Türkiye) - (ö.
Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği