Türkiye Sosyalist İşçi Partisi

Siyasi Parti

} Ahmet Kaçmaz ve arkadaşları tarafından 15-16 Haziran 1974 tarihinde kurulmuştur. 12 Eylül 1980 darbesiyle kapatılmış olmasına rağmen o dönemde de varlığın sürdüren tek parti olup, Sosyalist Birlik Partisi'nin kuruluş çalışmaları sırasında kongresini toplayıp, sosyalist solda birliğin sağlanabilmesi amacıyla kendisini feshetmiştir. 12 Eylül tarafından kapatılan siyasi partilerin bir referandumla yeniden açılabilmesi mümkün olunca, 3 Ocak 1993 tarihinde Turgut Koçak Ali Öner, Nuri Geçgili ve arkadaşlarınca genel kurul toplanarak yeniden açık siyasi yaşama geçmiştir. Politik çizgisi Marksist-Leninist bir çizgi olup parti tarafından Stalin'e sonuna kadar sahip çıkılmaktadır. } }
...

Okuma Önerileri

Doğan Tarkan
3 yıl önce

Doğan Tarkan (31 Ağustos 1948; İstanbul), Devrimci Sosyalist İşçi Partisi genel başkanı, Sosyalist devrimci ve insan hakları aktivisti.

Tony Cliff
3 yıl önce

Tony Cliff, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi, Ekim Devrimi, Filistin, Sovyetler Birliği, Stalin, Anti-kapitalist, International Socialist Tendency
İşçi Dünyası
3 yıl önce

''İşçi Dünyası'', İşçilerin Sosyalist Partisi'nin aylık yayın organıdır.

Milliyetçi Sosyalist Alman İşçi Partisi
3 yıl önce

Ulusal Sosyalist Alman İşçi Partisi
3 yıl önce

Türkiye Komünist Partisi
1 yıl önce

TKP (Türkiye Komünist Partisi)'nin örgütsel tarihi, 1978 yılında Türkiye İşçi Partisi'nde (TİP)yaşanan ayrışma sonrasında ortaya çıka

Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Partisi (1920), Türkiye Komünist Partisi (2001), Anlam ayrım
Millî Demokratik Devrim
3 yıl önce

Milli Demokratik Devrim, 1960'ların ikinci yarısında Türkiye İşçi Partisi (TİP) içindeki bölünmenin yönlerinden biridir. Özellikle Mehmet

Kasım 1933 Almanya federal seçimleri
3 yıl önce

Adolf Hitler

Aydınlık çevresi
3 yıl önce

1966`dan sonra Türk Solu, Mihri Belli`nin teorisini ve öncülüğünü yaptığı Milli Demokratik Devrim (MDD) ve Behice Boran`ın öncülüğünü

Aydınlık çevresi, í–ksüz maddeler (Ekim 2006), 1966, Bağlantı tanıtmak, Behice Boran, Doğu Perinçek, Mihri Belli, Politika, Siyaset, Taslak, TİİKP
Hüseyin Hilmi
3 yıl önce

Hüseyin Hilmi veya İştirakçi Hilmi (1855?,İzmir – 15 Kasım 1922, İstanbul) Türk sosyalist siyasetçi. Osmanlı / Türkiye Sosyalist Partisi

...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.