Türkiye Sosyalist Partisini oluşturur. Bu grubun karşısında yer alan ve siyasi duruşları itibariyle Sovyetler Birliği ve Bolşevizm yanlısı Şefik Hüsnü etrafında toplanan grup ise, kısa bir süre sonra Türkiye Sosyalist Emekçi Köylü Partisi'ni oluşturacaktır.

Türkiye Sosyalist Partisi

Türkiye Sosyalist Partisini oluşturur. Bu grubun karşısında yer alan ve siyasi duruşları itibariyle Sovyetler Birliği ve Bolşevizm yanlısı Şefik Hüsnü etrafında toplanan grup ise, kısa bir süre sonra Türkiye Sosyalist Emekçi Köylü Partisi'ni oluşturacaktır.

Yargılamalar

Parti, açılışından çok kısa bir süre sonra, 16 Aralık 1946 tarihli 947/62 sayılı Sıkıyönetim Komutanlığı kararı ile siyasi faaliyetlerden men edilmiştir. Ayrıca "komünist gaye ve maksatlara hizmet ettiği" iddiasıyla parti yöneticileri hakkında tahkikatlar ve uzun süren dava süreçleri başlamış, bu davaların tamamı İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 29 Eylül 1949 Tarih 960/177 sayılı kararı ile beraatle sonuçlanmıştır.

Yeniden kuruluş ve kapatılma

Haklarında açılan tüm davaların düşmesi üzerine, partinin ileri gelenleri, TSP'yi yeniden kurmak üzere dilekçe verirler ve parti 20 Temmuz 1950 tarihinde yeniden açılır. Kısa süre sonra bir defa daha, "komünist emellere hizmet etmek" suçlaması ile aleyhlerinde dava açılır ve Eminönü Sulh ve Ceza Mahkemesi'nin 17 Haziran 1952 tarih, 57/99 sayılı kararı ile tüm siyasi faaliyerlerden men edilerek kapatılır.

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar