Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, kısaca TTGV, Türk sanayi firmalarına Ar-Ge ve çevre alanındaki projeleri için destek veren vakıf.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, kısaca TTGV, Türk sanayi firmalarına Ar-Ge ve çevre alanındaki projeleri için destek veren vakıf.

Tarihçe

1991'de kurulmuştur. Kurucuları arasında kamu ve özel sektörden temsilciler, şemsiye örgütler ve kişiler bulunmaktadır. == Faaliyetleri == TTGV, sanayi firmalarının inovasyona yönelik Ar-Ge ve çevre projelerine mali destek sağlar. Desteğin kaynağı Dış Ticaret Müsteşarlığı ve TTGV'nin özkaynaklarıdır. Firmalar, bütçesinin en az yarısını kendilerinin karşılayacakları Ar-Ge projeleri için TTGV'den geri kalan kısmı talep edebilirler. Dış değerlendirme sonucunda yeterli nitelikte Ar-Ge içeriğine sahip bulunan projelere, iki sene boyunca mali destek sağlanır. Sağlanan destek, proje bitiminden bir sene sonra başlamak kaydıyla üç sene içinde yedi eşit taksitte TTGV'ye geri ödenir. TTGV, geri ödemeli bu desteklerin yanında, sahip olduğu veya ortak olduğu çeşitli araçlar ve fonlar aracılığıyla teknoloji alanında faaliyet gösteren yenilikçi firmalara başlangıç sermayesi ve risk sermayesi destekleri de sağlamaktadır. == Dış bağlantılar == * TTGV, TTGV Ana sayfa * Teknoloji Yatırım A.Ş., Teknoloji Yatırım A.Ş.

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar