Türkiyenin Dünya üzerindeki YeriTürkiye'nin konumu
Türkiye'nin konumu
Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika kıt'alarının birbirine en çok yaklaştığı yerdedir Atlas Okyanusu'na bağlı bir iç deniz olan Akdeniz ve kolları ile çevrili, iki yarım adadan oluşmuş bir ülkedir. Anadolu yarımadasına doğudan; Gürcistan, Ermenistan, Nahcıvan (Azerbaycan'a vağlı özerk cumhuriyet) ve İran çevreler. Güneydoğusunda Irak, güneyinde Suriye ile komşudur. Trakya yarımmadasının batısında Yunanistan, kuzeyinde Bulgaristan yer alır. Türkiye, genel görünüm olarak doğu-batı doğrultusunda uzanan bir dikdörtgen biçimindedir.

Türkiye, 36-42 derece kuzey parelelleri ile 26-45derece kuzey meridyenleri arasındadır. Buna göre yurdumuz kuzey yarımküre'de, Kuzey Kutup ile ekvator arasındaki mesafenin ve yaklaşık ortasındadır. Acak, ekvatora biraz daha yakındır. 36 derece kuzey paraleli Türkiye'nin güneyinde Anamur Burnu'na yaklaşırken, Hatay ilinin Toprak tutan köyü, bu paralelin biraz güneyine değin uzanır. 42 derece kuzey paraleli ise Türkiye'nin en kuzey ucu olan Sinop yarımadası'ndaki İnce Burnun'dan geçer. 26 derece doğu meridyeni, Biga Yarımadası'ndaki Baba Burnu'na yaklaşırken, Gökçeada'nın Avlaka Burnu, bu meridyenin daha batısında yer alır. 45 derece doğu meridyeni ise Türkiye'nin en doğu ucu olan, Aras akarsuyunun topraklarımızdan çıktığı yerin(Türkiye- Nahcivan-İran sınır kavşağı)doğusundan geçer. Türkiye bulunduğu enlemlere göre, ılıman kuşakta yer alan bir ülkedir.

İlgili konuları ara


Görüşler

  • ismail Avatar
    ismail - 2 yıl önce

    çok güzel bilgi teşekkürler.


Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.