Türkmenler

Kısaca: Türkmenler, Oğuz Türklerinden, Orta Asya'da Hazar Denizi'nin güney batısında çoğunlukla Türkmenistan'da ve İran'ın kuzey bölgelerinde yaşayan bir kavimdir. ...devamı ☟

Türkmenler
Türkmenler

Türkmenler, Oğuz Türklerinden, Orta Asya'da Hazar Denizi'nin güney batısında çoğunlukla Türkmenistan'da ve İran'ın kuzey bölgelerinde yaşayan bir kavimdir.

Köken

Türkmen kelimesinin kökeni hakkında birkaç farklı bilimsel görüş bulunmakla birlikte en çok kabul gören etimolojik tahlil, "Türk-i emin" terkibi üzerinde yapilan tahlildir. Araplar savaşçı Türklerin İslamlaşmasını çok önemsiyorlardı. Oğuzların Maveraünnehir'deki sivil ve askeri temaslar esnasında Müslüman olanlarına ahlak ve barış bakımından aynı safta bulunmakla emanete kavuşmaktan hareketle "Türk-i emin" demişlerdir. Kelime zamanla Türkemen ve Türkmen halini almıştır.

Azerilerin Türkmenlere halen Türkemen demesi, diğer tezleri fonetik bakımdan zayıflatmaktadır. İkinci teze göre Türkmen kelimesi, Türk kelimesine İran dillerinden gelen ve "Türke benzeyen" anlamı veren manand kelimesinin eklenmesiyle oluşmuştur. Modern araştırmacılar ise -man/-men ekinin yoğunluşturma işlevi gördüğü ve "saf Türk" veya "çoğu Türkler gibi" şeklinde tercüme edilebileceğini öne sürmektedirler.

Tarihi bakımdan tüm Batı veya Oğuz Türklerine Türkmen veya Turkoman denilmesine karşın günümüzde terim genellikle Türkmenistan'da ve Orta Asya'nın bazı bölgelerinde yaşayan halklar ve Irak Türkmenleri için kullanılmaktadır.

Modern Türkmenler kısmen, Orta Asyanın büyük bir kesimini içine alan Batı Türkistan yöresindeki Oğuz Türklerinin soyundan gelmektedirler. Oğuz kabileleri 7. yüzyılda Altay Dağları'ndan Sibirya stepleri üzerinden batıya hareket etmişler ve Güney Rusya ve Volga içlerine kadar girmişlerdir. Bu ilk dönem Türkmen halkının yerli İran halklarıyla karıştığını ve Rusya'nın işgaline kadar göçer olarak yaşadıklarına inanılmaktadır.

Türkmen Dili

Türkmen Lehçesi Ural Altay dilgrubunun Ural kolunu oluşturan batı Türkçesinin bir versiyonudur. Türkmenistan'da yaşayan 3 milyondan fazla Türk ile İran, Afganistan ve Rusya gibi ülkelerde yaşayan yaklaşık aynı sayıda Türkmen tarafından konuşulmaktadır. Türkmenistan'da bu dili konuşan insanların çoğu çift dillidir ve yerel dilleri de bilmektedirler.

Her Türkmen kimliği taşıyan Türk'ün aynı fonetik ve didaktik tarza bağlı kaldığı söylenemez. Bu yüzden "Türkmence" ayrı bir dil gibi algılanamaz. Irak Türkmenleri, Azeri ile Anadolu lehçeleri arasında bir Türkçe konuşurken Ege'deki Türkmenler, tümüyle tarihsel kültür ve eğitim süreçlerinin sonucu olan bir "ağız"la konuşurlar. Horasan Türkmenleri de farklı bir ağıza sahiptir.

Parmaklarin isimlendirmesi: Başparmak, Badiparmak, Ortadirek, Gulagaci, Guccukhaci

Türkiye'de Türkmen Yerleşimleri

GaziAntep GaziAntep-İslahiye Yozgat Kırşehir Burdur Isparta

İlgili maddeler

*Türkmen Lehçesi
 • Barak Türkmenleri

  Kaynakça

  * http://www.kerkukfeneri.com 1998-2006 © KerkükFeneri
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Turkmen_people Turkmen People
 • Türk ansiklopedisi 30ncu bölümü 15-19ncu sayfalarında Dr. Taki Dabbağ'ın yazıları bulunmaktadır.
 • Türk ansiklopedisi 30ncu bölüm, sayfa 15-19 ve 115-119
 • Dr. Teki Dabbağ'ın "Tarihte Irak"bir grup uzmanlar tarafından çıkarılan bir kitap.
 • Dr. İbrahim Dakuklu, Türkmen halk edebiyat sanatı
 • Zevra gazetesi sayı 142, 24.02.2000
 • Mezopotamya medeniyeti Welly Leonard
 • Sümer Türkmenler- Mezopotamya Türkmenistan - Beckmart Jerry- Berlin'deki Türkmenler Kültür Cemiyeti tarafından tercüme edilen bir araştırmadır.
 • Beşeriyet ailesi, Dr. İbrahim Ahmet Rızkane
 • Eski medeniyetler tarihi, cilt -1- Dr. Taha Bakır

  Dış bağlantılar

  * http://www.kerkukfeneri.com 1998-2006 © KerkükFeneri : Irak Türkleri'nin Siyasi, Kültürel ve Tanıtım Sitesi
 • http://www.kerkukturkuleri.arsivi.com Kerkük Türküleri©
 • http://www.turkmeneli.televizyonu.com Türkmeneli TV
 • http://www.kerkuk.net/tr Irak Türkmenleri
 • http://www.irakturkleri.com/Irak Türkleri
 • http://aton.ttu.edu Koroglu Texas Tech University Destan Bolumu

Güray galip tekeli - 1 yıl önce
Teke aşiretine mensup Türkmenler /Türkler Kırşehir dedeli köyünde yaşamaktadırlar.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Türkiye Türkmenleri
1 yıl önce

Türkiye Türkmenleri ya da Anadolu Türkmenleri, Anadolu Oğuzları veya kısa söylenişiyle Türkmenler (Osmanlıca تركمنلر), Selçuklular döneminde Anadolu ve...

Irak Türkmenleri
1 yıl önce

Irak'taki Türkmenler sadece "Türkler" olarak biliniyordu. Ancak 14 Temmuz 1958 askerî darbesinden sonra, iktidardaki askerî cunta "Türkmen / Türkmen" adını...

Irak Türkmenleri, 1918, 1959, 674, Abdülkerim Kasım, Almanya Türkleri, Avrupa Türkleri, Balkan Türkleri, Basra, Batı Azerbaycan, Batı Trakya Türkleri
Kafkasya Türkmenleri
5 yıl önce

Kafkasya Türkmenleri ya da Kafkas Türkmenleri, Kafkasya Oğuzları, Hazar Ötesi Türkmenleri, Stavropol Türkmenleri (kendilerince Türkmen, Түркмен, Türkpen;...

Suriye Türkmenleri
5 yıl önce

gruplar halinde yaşayan Türkmenler, millî benliklerini korumuşlardır. Türkmen kimliğinin ve haklarının korunmasını talep eden Türkmenler, Suriye İç Savaşı’nda...

Bozulus Türkmenleri
5 yıl önce

kalma büyük kısmı Bayındır boyuna dayanan Türkmen halkına Osmanlı defter kayıtlarında verilen isim. Bu Türkmen boyları kış aylarında Mardin’in güneyinde...

Afganistan Türkmenleri
1 yıl önce

teşekkül etmiş aşiretler. 1930'lu yıllarda Sovyetler Birliği'nden göç eden Türkmenler ise Andhoy'a yerleşmişlerdir, ticaret ve işçilikle geçinirler. Türkmenistan’dan...

Horasan Türkleri
1 yıl önce

Chavushlu gibi Qzilbash'ın büyük kabileleri ve ayrıca Taklu veya il dahildir. Türkmenler Safavidlerin yanı sıra Timurid kabilelerinin Roti kabileleri, Il Jani...

Türkmen, Vezirköprü
5 yıl önce

Türkmen, Samsun ilinin Vezirköprü ilçesine bağlı bir mahalledir. CANİK SANCAĞINDA TÜRKMENLER: Samsun Oğuz /Türkmen Oymaklarının Listeleri: Bu listelerdeki...

Türkmen, Vezirköprü, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Adatepe, Vezirköprü, Ahmetbaba, Vezirköprü