--}}

Tıbbi Atık

Tıbbî atık, Sağlık ünitelerindeki işlemler sırasında ortaya çıkan enfeksiyöz, patolojik ve kesici-delici atıklardan oluşan atıkların genel adıdır. Faaliyetleri sonucunda tıbbî atık oluşumuna neden olan üniteler (hastaneler, klinikler, doğumevleri,sağlık merkezleri, tıp merkezleri, dispanserler, sağlık ocakları, ayakta tedavi merkezleri, morglar, otopsi merkezleri, hayvan hastaneleri, kan üniteleri, diyaliz merkezleri, labaratuvarlar, tıbbi araştırma merkezleri...) tıbbî atıklarını; üzerinde ulus

Tıbbi atık, sağlık kuruluşlarından kaynaklanan patolojik ve patolojik olmayan, enfekte, kimyasal farmasotik atıklar ile kesici delici malzemelerdir.

Hastanelerden, kliniklerden ve doktor muayehanelerinden çıkan çeşitli atıklar ve insan sağlığı açısından tehlike oluşturur. Bu atıkların, özel koşullarda saklanıp taşınması ve gerekirse işlemden geçirilerek yok edilmesi gerekir. Sağlık kuruluşlarındaki tıbbi atıklar, özelliklerine göre ayrılır. Kentlerde, belediyelere ait özel çöp kamyonlarıyla taşınıp, yok edilirler.

Genel olarak tıbbi atıkların %10-25`i enfekte atıktır.

Enfekte atık tanımına uyan başlıca atıklar

  • İzolasyon atıkları, sargılar, bandajlar, bantlar vb.
  • Tüm kan ve kan ürünleri
  • Cerrahi müdahale ve otopsi ile alınan organ parçaları
  • Hemodiyaliz hastalarının kanları ile ilişkili atıklar
  • Kontamine tüm kesiciler, enjektörler, bistüriler
  • Laboratuar atıkları
  • Sondalar, idrar ve dışkı toplama kapları


Dış bağlantılar
İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Tıbbi Atık
Tıbbi atık