Tıbbi atıklar farklı yöntemlerle imha edilirler bunar sırasıyla şöyledir1) Yüksek sıcaklıklarda imha (INCINERATION)2) Gömme3) Sterilizasyon3.1) Elektro Beam3.2) Buhar İle Sterilizasyon3.

Tıbbi atık imhası

} Tıbbi atıklar farklı yöntemlerle imha edilirler bunar sırasıyla şöyledir 1) Yüksek sıcaklıklarda imha (INCINERATION) 2) Gömme 3) Sterilizasyon 3.1) Elektro Beam 3.2) Buhar İle Sterilizasyon 3.3) Kimyasal Malzeme Kullanarak sterilizasyon

1)Yüksek Sıcaklıklarda Yakarak İmha Bu sistem eskiden beri kullanılan yöntemdir, atıklar tamamen yok edilirler, bunlar incinerator denen cihazlarda 900 oC sıcaklıkta yakılırlar çıkan gazlar tekrar 1200 oC sıcaklıkta 0.5-2 sn boyunca yakılırlar çıkan gazlar çeşitli filtre sistemlerinden geçirilerek çevreyi kirletmeyecek emisyon değerlerine getirilirler.bakınız [1]

2) Gömme Türkiyede birkaç şehirde uygulanan ilkel bir sistemdir. Atıklardan çıkan sıvılar yeraltı sularına karışarak çeşitli hastalıklara neden olduğundan kullanışlı değillerdir. Tuz havzalarında derine gömme yöntemide kullanılan bir yöntemdir.

3 Sterilizasyon Enfekte atıkları steril etmek için kullanılan birçok değişik yöntem vardır ancak sonuçta katı atıklar yok olmadığından yine yakma sistemi kullanılmak zorunludur. Tüm tıbbi atıklar için geçerli bir yöntem değildir.

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar