Tılsım kuark; ikinci kuşak, +(2/3)e elektrik yüküne sahiptir. 1.3 GeV ile üçüncü büyük kütleli kuarktır.

Tılsım (kuark)

Parçacık bilgi kutusu | isim = Tılsım (kuark) | başlık = Tılsım (kuark) | içerik = Temel parçacık | ailesi = Fermiyon | grubu = Kuark | kuşak = İkinci kuşak | teori = Glashow, Iliopoulos, Maiani, 1970 | keşif = Burton Richter, Samuel C. C. Ting, 1974 | kütle = 1.3 GeV/c<sup>2</sup> | elektriksel_yük = +2/3 e | spin = ½

Tılsım kuark; ikinci kuşak, +(2/3)e elektrik yüküne sahiptir. 1.3 GeV ile üçüncü büyük kütleli kuarktır. (Proton`dan bir parça daha ağır.) 1970`te Sheldon Glashow, John Iliopoulos ve Luciano Maiani tarafından önceden tahmin edildi ve gözlemi kasım 1974 yılında yapıldı. SLAC`da (Stanford Linear Accererator Center) eş zamanlı bir keşfi J/ψ tılsım parçacığını bularak yaptı.

<math>C = N_c - N_{\overline{c</math>


Temel parçacıklar parçacık-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar