T��P Eti��I

ISO 639:e

öteleme

v sabit vektör ise ''T''v ötelemesi ''T''v(p) = p + v

Geleneksel yıldız adları dizini

Genellikle Arapça ve Latince isimlerden edilmiş Geleneksel yıldız isimleri listesidir. Değişik isimleri, türevleri ve parlaklıkları için Takımyıldızına göre yıldızlar dizinine bakınız.

ısıl verim

İp teorisi

Sicim kuramı, parçacık fiziğinde, kuantum mekaniği ile Einstein'in genel görelilik kuramını birleştiren bir teori. "Sicim" adı, klasik yaklaşımda "sıfır boyutlu noktalar" şeklinde tarif edilen atomaltı parçacıkların, aslında "bir boyutlu ve ipliksi varlık...

fiilimsi

Fiilimsi ya da eylemsi fiillerden türemelerine karşın fiilin bütün özelliklerini göstermeyen, cümle içerisinde isim, sıfat, zarf gibi görevlerde bulunan kelimelerdir. Fiilimsiler olumsuzluk eki hariç fiil çekim eki almazlar.

Eta

Açabeti Kalesi

Makalatia S., Liakhvi ravine, Tiflis, 1971 Zakaria p., Tskhinvali region, Tiflis, 1987 Shida kartli T. I, little and big liakhvi ravine architectural heritage

Havayolları listesi

: Top - A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Abdullah b. Zübeyr

Zübeyr bin Avvâmın oğludur. Annesi Esmâ binti Ebî Bekr Sıddîkdır. Hicretden yirmi ay sonra tevellüd etdi. İsmini Resûlullah "sallallahü aleyhi ve sellem" koydu ve düâ etdi. Cesûr, kuvvetli, kahraman idi. Geceleri ibâdet eder, gündüzleri oruc tutardı.