T��Rk��E Divan

Kilise (anlam ayrımı)

Kilise kelimesi Hıristiyanlıkta iki farklı anlamda kullanılır:

Zeta dağılımı

Olasılık kuramı ve istatistik bilim kollarında, zeta dağılımı bir ayrık olasılık dağılımıdır.

Kilise (anlam ayrım)

Kilise kelimesi Hıristiyanlıkta iki farklı anlamda kullanılır:

Fazör

Fazör, sinüzoidal bir ifadenin genlik ve faz açısı bileşenleri kullanılarak oluşturulmuş formülasyonudur. Euler yasası aşağıdaki ifadeyi ispatlamaktadır.

Derventa

t e e

Subdivision (Prison Break bölümü)

Prison Break bölümü

Kondüksiyon

Kondüksiyon ya da iletim , madde veya cismin bir tarafından diğer tarafına ısının iletilmesi ile oluşan ısı transferinin bir çeşididir. Isı transferi daima yüksek sıcaklıktan, düşük sıcaklığa doğrudur.

Sona (Prison Break Bölümü)

Prison Break bölümü

ISO 639:d