T��Rk Dili Tarihi

Proto Hint-Avrupa

Katarevusa

Kathareuousa, Yunanca καθαρεύουσα, ``katarevusa`` okunur. Yunanistan`ın kuruluşundan 1976 yılına kadar Yunanistan`ın resmi dili Yunanca lehçesi.

Kilise (anlam ayrım)

Kilise kelimesi Hıristiyanlıkta iki farklı anlamda kullanılır:

C (programlama dili)

AT&T Bell laboratuvarlarında, Ken Thompson ve Dennis Ritchie tarafından UNIX İşletim Sistemi' ni geliştirebilmek amacıyla B dilinden türetilmiş yapısal bir programlama dilidir. Geliştirilme tarihi 1972 olmasına rağmen yayılıp yaygınlaşması Brian Kernighan...

Köken bilimi

Köken bilimi veya etimoloji (Antik Yunan dili ''ἡ ἐτυμολογία'' - hē etymología), bir dildeki sözcüklerin kökenlerini ve bunun bir gereği olarak o dilin diğer dillerle ve o dili konuşan toplulukların geçmişten bugüne diğer topluluklarla olan kültürel ilişk...

Kathareuousa

Kathareuousa, Yunanca καθαρεύουσα, katarevusa okunur. Yunanistan'ın kuruluşundan 1976 yılına kadar Yunanistan'ın resmi dili Yunanca lehçesi.

Eski Norveççe

Eski Norveççe ortaçağlar boyunca Norveç'de konuşulan eski Nors dilinin adıdır. Eski Nors dili terimi, Nors coğrafyasında konuşulan dilin genel adıdır. Bu dili kullanan ülkeler arasında Norveç'in yanı sıra Danimarka, İzlanda, İsveç, Grönland ve Kuzey Buz D...

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Alman Dili ve Edebiyatı Arkeoloji Felsefe İngiliz Dili ve Edebiyatı Karşılaştırmalı Edebiyat Psikoloji Sanat Tarihi Tarih Urdu Dili ve Edebiyatı Arap Dili

Kilise (anlam ayrımı)

Kilise kelimesi Hıristiyanlıkta iki farklı anlamda kullanılır:

Snobol

SNOBOL, StriNg Oriented SymBOlicLanguage (Karakter zincirlerine yönelik sembolik dil) sözcüklerinden üretilmiş yapay bir sözcüktür. 1962 yılında Bell laboratuvarlarında geliştirilmiştir. SNOBOL dili, çok güçlü fakat eksantrik bir programlama dili olarak n...