T��Rkiye'nin D���� Ili��Kileri

D. T. Suzuki

Daisetsu Teitaro Suzuki (鈴木 大拙 Suzuki Daisetsu, 18 Ekim 1870 – 12 Temmuz 1966) Budizm, Zen ve Shin konularında kitap ve makaleler yazarak, Batı'ya Zen, Shin ve genel olarak Uzak Doğu filozofisini tanıtmada önemli rol oynamış Japon Budist bilgin ve yaz...

T. B. D.

S. T. D.

D*g*t*t*m

Peres metriği

Matematiksel fizikte, Peres metriği uygun zaman ile tanımlanır d τ 2 = d t 2 − 2 f ( t + z , x , y ) ( d t + d z ) 2 − d x 2 − d y 2 − d z 2 {\displaystyle

Shawn Kemp

Shawn T. Kemp, (d.

Graham difüzyon yasası

t: yayılma süresi, d: yoğunluk

t

Türk alfabesinin yirmi dördüncü harfi ve Türkçede bu harfin işâret ettiği ses. T, ses olarak süreksiz bir diş ünsüzüdür.

T?ky?

Türkiye'nin havzaları

Türkiye 26 adet hidrolojik havzaya ayrılmıştır. Havzaların ortalama yıllık toplam akışları 186 milyar m³'tür. Havza verimleri birbirlerinden farklı olup, Fırat ve Dicle havzalarının toplam ülke potansiyelinin yaklaşık % 28,5'ine sahip olduğu görülmektedir...