T��Rkiye Ekonomisi

ekonomist

Ekonomist (iktisatçı): Ekonomi ile ilgili kavramlar ve kuramlar hakkında çalışan, bunları geliştiren, uygulayan ve ekonomik politikalar hakkında yazı yazan kişiye denir.

iktisatçı

İktisatçı: Kaynakların insan ihtiyaçlarını en iyi karşılayacak şekilde kullanılmasını, sınırsız insan ihtiyaçlarından kıt kaynaklarla karşılanacak olanların belirlenmesini, ihtiyaçları karşılayacak mal ve hizmetlerin üretiminde kaynakların en iyi şekilde...

İş ekonomisi

Başka bir deyişle, işletme ekonomisi, ekonomi teorisinin işletme yönetimine uygulanmasıyla ilgilenir. İşletme ekonomisi, iki kategoride mikro ekonomiye

Serbest ekonomi

Serbest piyasa ekonomisi, ekonomik faaliyetlerin tam rekabet şartları içinde serbestçe yapılabildiği, ekonomik sorunların çözümünün devletin ekonomiye müdahalesiyle değil fiyat mekanizması aracılığı ile gerçekleştirildiği ekonomi. Arz ve talebin temel be...

pazar ekonomisi

Serbest piyasa ekonomisi, ekonomik faaliyetlerin tam rekabet şartları içinde serbestçe yapılabildiği, ekonomik sorunların çözümünün devletin ekonomiye müdahalesiyle değil fiyat mekanizması aracılığı ile gerçekleştirildiği ekonomi. Arz ve talebin temel be...

Christopher A. Pissarides

Christopher Antoniou Pissarides (; d. 20 Şubat 1948) Britanyalı-Kıbrıslı ekonomist. Araştırmaları makroekonomi, iş ekonomisi, ekonomik büyüme ve ekonomik politika konularında yoğunlaşmaktadır. 2010 yılında, Dale Mortensen ve Peter A. Diamond ile birlikte,...

Häfele Türkiye

Häfele’nin faaliyetleri 1923 yılında Adolf Häfele ve Hermann Funk tarafından Almanya’nın Württemberg bölgesinde bulunan Aulendorf kasabasında, marangoz atölyelerine hizmet veren, “Hırdavat ve El Aletleri Endüstrisi İçin Ürünler” adında bir mağazanın açılm...

Michel Camdessus

Michel Camdessus (d. 1 Mayıs 1933, Bayonne), Fransız ekonomist ve eski IMF başkanı. Paris Üniversitesi'nde ekonomik bilimler ve ekonomi politik alanında

Kolombiya - Ekonomik Göstergeler

Ekonomiye genel bakış: Kolombiya`da gelişme yolunda bir serbest piyasa ekonomisi yürürlüktedir. 1940`lardan sonra sanayide görülen gelişmeye karşın ekonomi ağırlıklı olarak tarıma dayanır. Son yıllarda enflasyon ve işsizlik ciddi boyutlara ulaşırken, ekon...

Keynesci ekonomi

Keynesyen ekonomi, 20. yüzyıl İngiliz ekonomist John Maynard Keynes'in görüşlerini temel alan bir makroekonomik teoridir. Keynes ekonomisi özel sektörün ağırlıklı olduğu ama devlet ve kamu sektörünün büyük role sahip olduğu bir karma ekonomiyi savunmaktad...