T��Va K��Z��

Neumann polinomları

Neumann polinomali,Carl Neumann tarafından özel durum \alpha=0 için sunulan, Bessel fonksiyonu terimleri içerisinde fonksiyonların 1/''z'' açılımında kullanılan bir polinomdur.

Bessel–Clifford fonksiyonu

Bessel–Clifford fonksiyonu, Friedrich Bessel ve William Kingdon Clifford anısına atfetdilen iki kompleks değişken'li bir Tam fonksiyondur. Bu teori Bessel fonksiyonuna alternatif bir gelişme temin etmek için kullanılabilir.

Yön alanı

çeviri

ısı denklemi

Isı Denklemi

Isı Denklemi, ısının bir nesne üzerinde, belli bir konumda ve zamanda, nasıl dağılacağını tanımlayan

Sloven sanatçılar listesi

Sloven sanatçılar listesi.

Kalıntı teoremi

kalıntı teoremi veya bilinen bir diğer adıyla rezidü teoremi, analitik fonksiyonların kapalı eğriler üzerindeki çizgi integrallerini bulmak için kullanılan önemli bir araçtır ve ayrıca sık bir şekilde gerçel integralleri bulmak için de kullanılır. Cauchy...

Peres metriği

Matematiksel fizikte, Peres metriği uygun zaman ile tanımlanır d τ 2 = d t 2 − 2 f ( t + z , x , y ) ( d t + d z ) 2 − d x 2 − d y 2 − d z 2 {\displaystyle

Sırp Kiril alfabesi

Vuk Stefanović Karadžić hazırlanmış alfabedir.Sırp Alfabesi'nde her ses için bir harf oluşturulduğundan yazıldığı gibi okunur. Okunduğu gibi yazılır.