T��Z

Neumann polinomları

Neumann polinomali,Carl Neumann tarafından özel durum \alpha=0 için sunulan, Bessel fonksiyonu terimleri içerisinde fonksiyonların 1/''z'' açılımında kullanılan bir polinomdur.

Peres metriği

Matematiksel fizikte, Peres metriği uygun zaman ile tanımlanır d τ 2 = d t 2 − 2 f ( t + z , x , y ) ( d t + d z ) 2 − d x 2 − d y 2 − d z 2 {\displaystyle

Yön alanı

çeviri

Birleşme özelliği

Küme kuramında, birleşme, bir kümenin tüm ögelerinin topluluğudur ve ∪ ile sembolize edilir.

Bessel–Clifford fonksiyonu

Bessel–Clifford fonksiyonu, Friedrich Bessel ve William Kingdon Clifford anısına atfetdilen iki kompleks değişken'li bir Tam fonksiyondur. Bu teori Bessel fonksiyonuna alternatif bir gelişme temin etmek için kullanılabilir.

Başlangıç değer teoremi

başlangıç değer teoremi, frekans domeni ile ilgili bir ifadenin zaman domenindeki davranışının sıfıra yakınsak zamandaki karşılığı olan bir teoremdir.

Kontür integrali yöntemleri

kontür integrali veya kontür integrali almak karmaşık düzlemdeki yollar boyunca belli integralleri bulmak için kullanılan bir yöntemdir.Kitap kaynağı

Sarmal

maddeler üzerinde kuvet uygulandığındaşekillerde az ya da çok değişimler olur .:)

ısı denklemi