T.b.m.m. 7. D��Nem

Mihal Kayakoğlu

Mihal Kayakoğlu T.B.M.M. 7. Dönem`de (1943-1946) Atatürk`ün azınlıklar için Mecliste ayırma kararı aldığı kontenjandan bağımsız Ankara milletvekilliği yapmış Rum asıllı Türk siyasetçidir. Cumhuriyet döneminde milletvekilliği, kurucu meclis üyeliği veya se...

D-7

Ankara Antlaşması (1926)

Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra Türkiye'nin uğraştığı sorunlardan biri de Irak sınırı ve Musul sorunudur. İngiltere ile Türkiye arasında barışı tehlikeye sokan Musul sorunu zorlukla çözümlenebildi.

Mustafa Rahmi Köken

Mustafa Rahmi Köken TBMM 2. Dönem`den itibaren altı dönem İzmir milletvekilliği, çeşitli hükümetlerde Ticaret, Ekonomi ve Tarım Bakanlığı yapmış, öncesinde 1914-1918 Osmanlı Meclis-i Mebusanı`nda mebus olarak bulunmuş Türk siyasetçidir.

Murat Başesgioğlu

1955 Yılında Kastamonu'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İsfendiyar Bey ilkokulu, 23 Ağustos Orta Okulu ve Kastamonu Abdurrahman Paşa Lisesi'nde tamamladı. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.

Zekai Apaydın

Zekai Apaydın Bosna kökenli, ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yılları hükümetlerinde Milli Savunma Bakanlığı (veya Adliye Vekaleti) ve ayrıca bu kritik dönemde Londra ve Moskova Büyükelçiliği gibi kilit görevleri de yürütmüş devlet ve siyaset adamıdır.

Hasan Refet Canıtez

Hasan Refet Canıtez, çeşitli mülki amirliklerden sonra, Osmanlı Meclisi Mebusan'ında iki dönem, TBMM'de 6 dönem milletvekilliği ve 1924 yılı içinde bakanlık yapmış idareci ve siyaset adamıdır. 1880'de Bursa'da doğdu.

Sırrı Day

Sırrı Day III. İcra Vekilleri Heyeti`nde kısa süre vekaleten İktisat Vekilliği, 8. Hükümet`te kısa süre vekaleten Nafia Vekilliği (Bayındırlık Bakanlığı) ve 14. Hükümet döneminin tamamında yine Bayındırlık Bakanlığı (1943-1946), ayrıca T.B.M.M. 5. Dönem,...

İstamat Zihni Özdamar

İstamat Zihni Özdamar (bazı kaynaklarda ismi ``İstimat`` şeklinde geçmekteyse de, doğrusu, Yunanca`daki Stamati (Σταµάτη) erkek isminin Türkçe söylenişine denk gelmesi nedeniyle, ``İstamati`` dir; bu isim "Dursun" anlamına gelir ve yeni d...

Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı (1920)

Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı 1920'de son toplantısını yapmış, üyelerinin bazıları İstanbul'daki İtilaf Devletleri tarafından tutuklanmış, önemli bir kısmı ise Ankara'ya 1920 tarihli kararıyla gelmiştir. Aralık 1919 seçimlerine Rumların ve Ermenilerin çoğ...