--}}

T

Türk alfabesinin yirmi dördüncü harfi ve Türkçede bu harfin işâret ettiği ses. T, ses olarak süreksiz bir diş ünsüzüdür.

Türk alfabesinin yirmi dördüncü harfi ve Türkçede bu harfin işaret ettiği ses. T, ses olarak süreksiz bir diş ünsüzüdür.

T, bilinen en eski Türkçeden beri bütün Türk dil ve lehçelerinde kullanılmıştır. Bu ses, Türkçe kelimelerin başında, ortasında ve sonunda yer alır: Taş, top, tırnak, balta, altmış, bütün, katır, at, it, öt, but, kanat, yurt gibi.

Birçok kelimenin başında “t”ler “d”ye dönüşmüş (tokuz= dokuz, tegirmen= değirmen, tört= dört gibi); kelime içinde Anadolu Türkçesinde olduğu gibi kalmış, kelime sonlarında da çoğunlukla yerini muhafaza etmiştir.

Türkçe imlada bazı kelimelerin sonlarındaki “t”ler, bir ek gelmesi halinde “d”ye dönüşür: Kurt= kurdu, art= ardı, söğüt= söğüdü gibi.

Ayrıca bilhassa Avrupa dillerinden geçen kelimelerin sonundaki “t” sesleri de ek alması halinde “d”ye dünüşür: Maket= makedi gibi.

Kur’an-ı kerim harflerinin kullanıldığı Osmanlı alfabesinde “te” ve “tı” olmak üzere iki çeşit “t” vardı.

Diğer anlamları

t

türk abecesinin yirmi dördüncü harfi. "te" adı verilen bu harf, sesbilim bakımından dişeti ünsüzlerinin ötümsüzüdür. trityum'un simgesi.

t

Almanca t kelimesinin Türkçe karşılığı.
T

t

İtalyanca t kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. t, 20th letter of the alphabet

t

Türkçe t kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. 20th letter of the alphabet n. t, 20th letter of the alphabet n. t, 20th letter of the alphabet

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

T
t