T cetveli

T cetveli, teknik resimde kullanılan, boyu 85 ile 100 cm arasında olan bir mühendislik cetvelidir. ...

T CETVELI (türkçe) anlamı
1. t harfine benzeyen
koşut doğrular çizmek için kullanılan cetvel.
T CETVELI (türkçe) anlamı
2. Bir kenarını çizim yapılan yüzeyin kenarına dayayıp diğer kenarıyla birbirine paralel yatay çizgiler çizmeye yarayan T biçimindeki cetvel.
T CETVELI (türkçe) ingilizcesi
1. T-square
T CETVELI (türkçe) fransızcası
1. té [le]
T CETVELI (türkçe) almancası
1. Reißschiene f

T Cetveli hakkında detaylı bilgi

İlgili Konu Başlıkları Tümü

T (anlam Ayrımı)

;T* T - Latin alfabesinde harf* T - Hücre ismi* T - cetvel* T - DNA'daki nükleik asitlerin bazlarından Timin'in sembolü* T - manyetik akı yoğunluğu birimi Tesla'nın sembolü* T - Trityum'un simgesi* T - T Tauri yıldızları, değişken yıldızlar sınıfıdır.

Cetvel

Cetvel,   Türk Dil Kurumu'nun tanımına göre; doğru çizgileri çizmeye yarayan, dereceli veya derecesiz, tahtadan, plastikten, madenden yapılmış araç, çizgilik ve liste, çizelge anlamlarına gelmektedir.

Gönye

Gönye Alm.Winkel(m), Fr. Equerre (f), İng. Set square. Kesişen iki düzlemin veya doğrunun meydana getirdiği dik açıyı kontrol etmeye ve dik açı çizmeye yarayan bir alet.Kağıt üzerinde bir doğruya dikme, dik açı ve paralel çizmeye yarayan maden, tahta veya plastikten yapılmış, ...

Teknik Resim

Teknik resim, mühendisler arasındaki iletişimi en kolay ve en doğru şekilde sağlaması açısından büyük öneme sahip teknik bir alfabedir. Temelde doğrular ve eğrilerin çeşitli şekillerde bir araya gelmesiyle oluşan teknik resim,

Rota

Rota, genellikle deniz ve hava taşıtları için kullanılan, taşıtın bir referans noktasına göre (genellikle gerçek kuzey) "izlemeye çalıştığı" düz hattı belirten bir kavram. Amerikan sistemini kullanan ülkelerde course, Britanya sistemini kullanan ülkelerde track olarak ...

Scheme

Scheme, Guy Lewis Steele Jr. ve Gerald Jay Sussman tarafından icat edilmiş bir Lisp lehçesidir. Çok az sayıda programlama kuralıyla anlatımlar oluşturulmasını sağlar, pratik ve yalın yapısıyla günümüzde varolan pek çok programlama kavramını destekler.