Taşıyıcı ribonükleik asit

Taşıyıcı RNA (tRNA olarak kısaltılır) hücrelerde protein sentezi sırasında büyüyen polipeptit zincirine spesifik bir amino asit ekleyen küçük (yaklaşık 74-95 nükleotit uzunlukta) bir RNA molekülüdür. Amino asidin bağlanması 3' ucundadır.

Taşıyıcı ribonükleik asit

Taşıyıcı ribonükleik asit ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: taşıyıcı RNA

İlgili konuları ara

Yanıtlar