Taş Devri

Taş Devri, insanın ortaya çıkışı ve taştan araçlar yapmasından başlayarak kalkolitiğin sonuna kadar geçen tarih öncesi dönemdir.

a. Kabataş Devri (Paleolitik Çağ): insanların doğaya tamamen bağlı olduğu bir dönem olup insanlık tarihinde en uzun devreyi kapsar.

b. Yontma Taş Devri(Mezolitik Çağ): insanlar avcılık ve toplayıcılıkla geçinirler. Bunun sonucunda göçebelik egemendir. Havaların soğuması ile mağaralara sığınırlar. Mağara resimleri insanlığın ilk sanat eserleri arasında sayılır. Kadın-erkek arasındaki işbölümü sosyal örgütlenme olan Klan'ın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ayrıca ateş de bu dönemde bulunmuştur.

c. Cilalı Taş (Yeni Taş) Devri Neolitik Çağ):

İnsanoğlunun toprağı işleyerek tarıma açması büyük bir devrimdir. Böylece günümüz yaşantısının da temelleri atılır. Tarımsal faaliyet göçebelikten yerleşikliğe geçişe yol açar. Ayrıca hayvanlar da evcilleştirilir. ilk köyler kurulur. Çanak çömlek yani seramik sanatı da başlar.

Ok ve yay da bu dönemde bulunmuştur.

Paleolitik Çağ

Paleolitik Çağ, tarihöncesi uygarlığının gelişme sürecinde, kültürel evrelerin en uzunu (insanlık tarihinin %99'u) ve Buzul Çağlarının kültürel karşılığı olan; insanlığın ilk ortaya çıkışından, M.Ö. yaklaşık 10.000 yıl öncesinde Neolitik Çağ'ın başlamasına kadar süren arkeolojik çağdır. Bu çağda çaytaşı, çakmaktaşı, hayvan kemikleri ve ağaç gibi doğal maddelerden besinleri pişirmeye ve ısınmaya başlanmıştır. Mağara ve kaya sığınaklarının duvarlarına çizilen resimler yine bu çağın belirgin özelliklerindendir.

Paleolitik Alt, Orta ve Üst olmak üzere üç alt döneme ayrılmaktadır...

Orta Taş Çağı

Orta Taş Çağı bilinen diğer isimleri Yontma Taş Devri, Mezolitik Devir.

Dönem: M.Ö. 100000-M.Ö. 6000

İnsanların taşları yontmaya başladığı, taşları kendilerini savunmak ve avlanmak için kullandıkları devirdir. Basit aletler yapılmıştır. İnsanlar mağara duvarlarına resimler yapmaya başlamışlardır. Bu dönemde insanlar yaşamlarını avcılık ve toplayıcılıkla sürdürmüşlerdir. İnsanlar bu çağda doğal sığınaklar sayesinde vahşi hayvanlardan korunmuşlardır.

Yeni Taş Çağı

Yeni Taş Çağının bilinen diğer isimleri Cilalı Taş Devri, Neolitik Çağ.

Gezegende yaşanan son buzul çağının sona ermesi ardından, insan topluluklarının yayılma eğilimi gösterdikleri ılıman iklim kuşaklarında, yepyeni bir evrimsel açılım yaşanmaya başlanmıştır. Buzulların çekilmesiyle ılıman iklim kuşağında gerek fauna gerekse flora, hem çeşitlilik hem de popülasyon olarak belirgin gelişmeler göstermiştir. Bu mevsimsel farklılıkların oldukça belirgin olduğu ve genellikle kurak sayılabilecek yaşam alanlarında ortaya çıkan ve yayılabilen türler, kaçınılmaz olarak dayanıklı, uyum sağlama ve üreme yetenekleri geniş, görece daha küçük cüsseli türlerdi. İşte bu ortam, insan topluluklarına geniş olanaklar sunmuştur.

Buğday ve arpa gibi yaygın ve kurak iklime uyumlu bitki türlerinin ve koyun, keçi, sığır gibi otçul türlerin ortaya çıkması ve yaygınlaşmasıyla insan topluluklarının yaşam biçimi de değişmeye başlamıştır. Doğaya doğrudan müdahale ederek, besin olarak kullanılabilecek bitki türlerini yetiştirme ve bazı hayvan türlerini evcilleştirerek sürüler oluşturmak, bu dönemin belirgin özelliği olmuştur.

İnsan toplulukları bu yeni yaşam tarzında iki ana kolda gelişme göstermişlerdi. Bazı topluluklar evcilleştirdikleri hayvanlardan oluşan sürüleri temel besin kaynağı olarak kullanırken bazı topluluklar ise sınırlı ölçüde de olsa bahçe tarımına başlamışlardır. Her iki ana kol da avcı-toplayı topluluklar olmaktan zamanla çıkmış, bir anlamda besin üreten topluluklar haline dönüşmeye başlamışlardır. Kuşkusuz ağırlıklı olarak tarımla uğraşan topluluklar, avcı-toplayıcı toplulukların yaşam tarzını bırakarak yerleşik düzene geçmek zorunda kalmışlardır. Ağırlıklı olarak hayvan sürülerini kullanan topluluklar ise göçebe ya da yarı-göçebe topluluklar haline gelmişlerdir.
Taş Devri 1994 yapımı film

Fred ve Barney aynı firmada çalışmaktadır. Barney Fred'den bir miktar borç para alır ve eşi Betty ile birlikte bir çocuk evlat edinirler. Bu arada Fred ve Barney işyerinde mevki yükseltme için bir sınava girerler. Barney testini kötü gördüğü Fred ile kendisinin cevap kağıtlarını değiştirir. Bunun sonucunda Fred'in mevkisi yükseltilir. Ancak olaylar bununla sınırlı kalmaz..

Teknik ekip

Ad Soyad Görevi
Steven Spielberg Bu filmde 47 (şu anda 73) yaşında Yapımcı

Görüşler

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Cilalı Taş (Yeni Taş) Devri Neolitik Çağ): insanoğlunun toprağı işleyerek tarıma açması büyük bir devrimdir. Böylece günümüz yaşantısının da temelleri atılır. Tarımsal faaliyet göçebelikten yerleşikliğe geçişe yol açar. Ayrıca hayvanlar da evcilleştirilir. ilk köyler kurulur. Çanak çömlek yani seramik sanatı da başlar. Ok ve yay da bu dönemde bulunmuştur.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Cilalı Taş (Yeni Taş) Devri Neolitik Çağ): insanoğlunun toprağı işleyerek tarıma açması büyük bir devrimdir. Böylece günümüz yaşantısının da temelleri atılır. Tarımsal faaliyet göçebelikten yerleşikliğe geçişe yol açar. Ayrıca hayvanlar da evcilleştirilir. ilk köyler kurulur. Çanak çömlek yani seramik sanatı da başlar. Ok ve yay da bu dönemde bulunmuştur. Çok saolın

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Yontma Taş Devri(Mezolitik Çağ): insanlar avcılık ve toplayıcılıkla geçinirler. Bunun sonucunda göçebelik egemendir. Havaların soğuması ile mağaralara sığınırlar. Mağara resimleri insanlığın ilk sanat eserleri arasında sayılır. Kadın-erkek arasındaki işbölümü sosyal örgütlenme olan Klan'ın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ayrıca ateş de bu dönemde bulunmuştur.

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Taş Devri
taş devri