--}}

Taşkent, Konya

Taşkent, Konya ilinin 31 ilçesinden birisi. Konya'nın en güney ucunda yer alan ilçe, Karaman ve Antalya illerine ve diğer bir Konya ilçesi olan Hadim ile komşudur.

Konya ilinin bir ilçesidir. TAŞKENT Yüzölçümü : 468 km2

Nüfusu : 47711

İlçe Merkezi : 12885

Köyler : 34826

Rakım : 1460 m.

Taşkent, Orta Toroslar Taşeli Platosunda, Göksu vadisi kanyonları üzerinde yer alan küçük, ama şirin bir ilçemizdir. Tarihi kayıtlarda "Komesettin İli" olarak anılan Ermenek civarının 1227-1228 yıllarında Karamanoğulları`nın yerleşimine açılması ile yöredeki Türkmenler daha rahat hareket eder duruma gelmişlerdir. Toros dağlarında kalan Ermenilerin Kilikyada (Çukurova) toplamaya başlamaları ile doğan boşluk Türkmen boylarından özellikle Avşar, Çetmi, Köseliler vb. boylarının yöreye iskanı ile doldurulmaya başlamıştır.

Ekseriyeti Avşarlardan oluşan Türkmenlerin Taşkent`e yerleşme tarihleri 1225-1250 yılları arasında rastlamaktadır. Taşkent yakınında yer alan Avşar, Balcılar, Bolay ve Çetmi kasabaları, göçebe olarak buraya gelen Türkmenler tarafından kurulduğu, bunların daha sonra yerleşik hayata geçtikleri bilinmektedir.

Taşkent ilçe merkezinin yörenin en eski yerleşim yeri olduğu tarihi belgelerle de doğrulamaktadır. Tarihte "Pirlerkondu" adıyla tanınan merkezi 1930 yılında Vali İzzet Bey tarafından "Taşkent" adı ile anılan nahiye 4 Temmuz 1987 tarih ve 19507 Sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren 3392 sayılı Kanun gereğince ilçe olup, 11 Ağustos 1988 tarihinde fiilen faaliyete geçmiştir.

Taşkent; Konya ilinin 135 m. güneyinde Akdeniz sahiline yaklaşık 100 km. uzakta olup, Akdeniz bölgesinde yer alır. Ancak bulunduğu yer Orta Torosların, Taşeli mevkiinin oldukça yüksek bir bölge olması nedeniyle bozulmuş Akdeniz iklimi ile karasal iklimin özelliklerini bir arada görmek mümkündür. Taşkent`te kışlar soğuk ve karlı yazlar ılık ve kurak geçer. İlçemiz 4 kasaba, 5 köy ve ilçe merkezi ile birlikte toplam 10 yerleşim birimi bulunmaktadır. Kasabalarımız Avşar, Balcılar, Ilıcapınar, Bolay ve Çetmi olup, köylerimiz ise; Kecimen, Kongul ve Sazaktır.

Taşkent, Orta Toroslarda, Taşeli platosunda, Göksu Vadisi Kanyonları üzerinde kurulmuş, Konya iline başlı bir ilçemizdir. Yerleşimi, tarihi kayıtlarda Komesettin İli olarak anılan Ermenek civarının 1227-1228 yıllarında Karamanoğullarının yerleşimine açılması ile yöredeki Türkmenler daha rahat hareket eder duruma gelmeleri ile kurulduğu belirtilmektedir. Toros Dağlarında kalan Ermeniler`in Kilikya`ya Çukurova) toplanmaya başlamaları ile doğan boşluk Türkmen boylarından özellikle Avşar, Çetmi, Köseliler gibi. boyların yöreye iskanı ile doldurulmaya başlanmıştır.

Çoğunlukla Avşar boyuna mensup Türkmenlerin Taşkent`e yerleşim tarihleri takriben 1225-I250 yılları arasındadır. Taşkent yanında şu an çevre kasabalar olan Avşar, Çetmi, Balcılar ve Bolay`ın da yerleşimi göçebe olarak buralara gelen Türk boylarının zamanla yerleşik hayata geçmeleri ile olduğu düşünülmektedir. İlçe merkezi yörede en eski yerleşim yeri olup, tarihi yapılarda da bu doğrulanmaktadır. 1570 tarihli tapu tahrir defterlerinden anlaşıldığı üzere Pirlerkondu (Taşkent`e) da 400 vergi mükellefinin bulunduğu kaydı mevcuttur. Taşkent, Alanya ile Karaman arasındaki kervan yolu güzargahında yer alan müstahkem bir mevkiye sahiptir. Bu özelliğinden dolayı eski tarihlerde ticaret ve zanaatkarlık oldukça gelişmiştir.

Tarihte Pirilerkondu adı ile anılan Taşkent`e, bu isim 1930 yılında Vali İzzet Bey tarafından verilmiştir. O günden beri Taşkent adı ile anılan nahiye 04 Temrnuz 1987 tarih ve 19507 Sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren 3392 Sayılı kanun gereğince İlçe olup, 11 Ağustos 1988 tarihinde ilçe olarak fiilen faaliyete geçmiştir.

Taşkent İlçesi, Konya İli`nin 133 Km. güneyinde, 1620 rakımında bulunmaktadır. Akdeniz sahiline yaklaşık 100 Km. kuş uçuşu mesafede olup, coğrafi bölge olarak Akdeniz bölgesinde yer alır. Ancak bulunduğu yer olarak, Orta Torosların Taşeli mevkiinin oldukça yüksek bir bölgesi olması nedeniyle bozulmuş akdeniz ile karasal iklim özellikleri bir arada bulunur. Taşkent`te kışlar soğuk ve karlı, yazlar ılık ve kurak geçer.

İlçe Merkezinin nüfusu 1990 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre 8.767`dir. İlçenin toplam nüfusu ise 29.750`dir. Bu nüfusun 2.013`ü köylerde kalan kısmı ise İlçe merkezi ile kasabalarda yaşamaktadır. Son yapılan 200 Yılında yapılan nufüs say sayımına görede ilçe nüfusu 46.397` ye yükselmiştir. KASABALARI Avşar Balcılar Bolay Çetmi Ilıcapınar KÖYLERİ Keçimen Kongul Sazak}

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Taşkent, Konya
Taşkent, Konya