Taşova, Amasya

Taşova, Amasya ili'nin 4. büyük ilçesidir.

{{Bilgi Kutusu Genel Yerleşim Birimi |resmi_ismi = Taşova Eski/diğer isimleri --> |göbekadı = Bu isimde anlam ayrıştırması (sayfa ismi) --> |anlam = |motto = Birimin panaromik resmi --> |image_skyline = |imagesize = |image_caption = |image_flag = Belediyelerin logosu --> |resim_amblem = harita --> |harita_resim = |harita_pixel = |harita_başlık = Gerekli; Birimin yapısı: il-ilçe-kaza veya
metropol(birden fazla ilçeden oluşuyorsa her ilçe 
kendi sayfası olmalı)-semt köy;
küçük harfler kullanılmalı; kategori yaratır -->
|idari = ilçe Gerekli; Bağlı olduğu ilin ismi; kategori yaratır --> |il_ismi = Amasya Birimin bağlı olduğu idare: İl-ilçe --> |bağlı_idare = il |bağlı_idare_ismi = Amasya Birimin en üst makamı Vali-Kaymakam --> |mülki_sıfatı = |mülki_idareci = |websitesi = http://www.amasyahaber.net Büyükşehir Beldiye Başkanı-Belediye başkanı-Muhtar;
başkan_parti: belediye web sitesi veya belediye 
başkanının web sitesi-->
|başkan_sıfatı = Belediye Başkanı |başkanı = Mustafa Korkmaz |başkan_www = birimin en eski tarihi millattan (öncesi-M.Ö. veya M.S.) --> |Kuruluş_öncesi = |Kuruluş_yılı =
     • yüzölçüm ***** -->
|area_magnitude = |toplam_km2 = 1.041 |yüzölcümü_kara = |yüzölcümü_su = |yüzölcümü_su_percent = |Çevre_km2 = |merkez_km2 = |rakımı = 230
     • Nufus Bilgileri ***** -->
|nüfusu_tarih = |nüfusu_dipnot = |nüfusu_değeri = |nüfusu_merkez = 15.556 |nüfusu_çevresi = |nüfusu_yoğunluğu = Kordinatları --> |latd= |latm= |lats= |latNS= |longd= |longm= |longs= |longEW= |alan_kodu = |posta_kodu = |plaka_kodu = |dipnotlar = Birime bağlı olan birimler
ilin->ilçeleri; içelerin->Semtleri; 
içelerin->kazaları; şehir->semt -->
|bağlı_tipi = Beldeler |bağlı_olanlar1 = Akınoğlu |bağlı_olanlar2 = Alpaslan |bağlı_olanlar3 = Ballıdere |bağlı_olanlar4 = Belevi |bağlı_olanlar5 = Boraboy |bağlı_olanlar6 = Çaydibi |bağlı_olanlar7 = Destek |bağlı_olanlar8 = Esençay |bağlı_olanlar9 = Özbaraklı |bağlı_olanlar10 = Uluköy |bağlı_olanlar11 = |bağlı_olanlar12 = |bağlı_olanlar13 = |bağlı_olanlar14 = |bağlı_olanlar15 = |bağlı_olanlar16 = |bağlı_olanlar17 = |bağlı_olanlar18 = |bağlı_olanlar19 = |bağlı_olanlar20 = |bağlı_olanlar21 = |bağlı_olanlar22 = |bağlı_olanlar23 = |bağlı_olanlar24 = |bağlı_olanlar25 = |bağlı_olanlar26 = |bağlı_olanlar27 = |bağlı_olanlar28 = |bağlı_olanlar29 = |bağlı_olanlar30 = |bağlı_olanlar31 = |bağlı_olanlar32 = |bağlı_olanlar33 = |bağlı_olanlar34 = |bağlı_olanlar35 = köyleri yukarıya aldıysanız
beldeleri veye kazaları veya semtleri buraya -->
|bağlı2_tipi = |bağlı2_olanlar1 = |bağlı2_olanlar2 = |bağlı2_olanlar3 = |bağlı2_olanlar4 = |bağlı2_olanlar5 = |bağlı2_olanlar6 = |bağlı2_olanlar7 = |bağlı2_olanlar8 = |bağlı2_olanlar9 = |bağlı2_olanlar10 = }}

Taşova, Amasya ilinin bir ilçesi. Taşova İlçesi, Türkiye`nin Orta Karadeniz Bölümünde yer almaktadır. İlçe Yeşilırmak vadisi üzerinde kurulmuştur.

Coğrafi Yapı

Taşova İlçesi 40* 46` 36" kuzey enlemi ile, 36* 13` 12" doğu boylamı üzerinde bulunuyor. Taşova doğuda Koyulhisar`dan başlayarak, Reşadiye, Niksar ve Erbaa gibi önemli büyük ilçeleri içine alan verimli ovanın batısındadır. İlçenin doğusunda Tokat`ın Erbaa ilçesi, Batısında Amasya ve Samsun İli`nin Ladik İlçesi, kuzeyinde Samsun İli`nin Çarşamba İlçesi ve güneyinde Tokat İli`nin Turhal İlçesi bulunuyor

Tarihçe

Taşova tarihte birçok devletin hakimiyeti altına girmiştir. İlçede yapılan kazılarda arkeolojik buluntulara rastlanmıştır.

Taşova`da egemenlik kuran ilk devlet Hititlerdir. Hititler, M.Ö. 1650 yıllarında Anadolu`ya hakim olunca, Taşova ve çevresini de idareleri altına aldılar. Daha sonra yöreye Frigler (M.Ö. 1200-700) ve Kimmerler hakim oldu. İran`da kurulan Med İmparatorluğu, Anadolu yönünde genişlemeye başlayıp Kimmerler Devleti`ne son vererek bölgeye hakim oldular. Taşova Pers Kralı III. Adaşir zamanında Pers hakimiyetine geçti.

Makedonya Kralı İskender, M.Ö.331 yılında Anadolu`yu istila etti. Dolayısıyla Taşova da Makedon idaresine geçti. Makedonya Krallığı`nın dağılması üzerine yörede Pontus Krallığı kuruldu.(M.Ö.291) Pontus Krallığı`nın egemenliği Amasya`nın Roma İmparatorluğu`na katılmasına kadar devam etti. Roma İmparatoru, Jules Sezar, Pontus Kralı Farnak ile yaptığı çarpışmayı kazandı. (M.Ö.47). Romalılar, M.S. 25 yılında yöreyi tamamen topraklarına kattılar. Amasya ve Alparslan Müzelerinde sergilenen pek çok eser, yörede Makedonya ve Roma İmparatorluklarının hakimiyet sürdüğünü doğrulamaktadır.

Taşova 395 yılına kadar Roma hakimiyetinde kaldı. Bu tarihten sonra asırlarca Bizanslar yöreyi ellerinde tuttular. 712 yılında Emeviler Taşova`yı ele geçirdiler. Türkler Anadolu`ya gelene kadar yöre, Arapların idaresinde bulundu.

Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan, 26 Ağustos 1071`de Malazgirt Meydan Muhaberesi`nde Bizans ordusunu yenilgiye uğratarak Anadolu`nun kapılarını Türklere açtı. Sultan Alparslan`ın Anadolu`ya gönderdiği Türk komutanlar Anadolu şehirlerini birer birer ele geçirmeye başladılar. Malazgirt savaşı`nı takip eden ikiyüzyıl boyunca Horasan ve Maveraünnehir`den göç eden Türk boyları, şehir ve kasabalara yerleştiler. Bu arada 1257`de Horasan`dan göç eden Seyyid Nurettin Alparslan, bugünkü Alparslan Kasabası`na gelerek yerleşti. Rufai tarikatına mensup olan Seyyid Nurettin zaviye bir vakıf tesis etti. Yörenin Türkleşmesinde ve halkın manen eğitiminde etkili oldu. Seyyid Nurettin`in kurduğu vakıf 1901 yılına kadar faaliyetini sürdürdü.

Taşova, 1075 yılında Danişmentliler`in eline geçti. Danişmentli Hükümdarı Melik Gazi, yöreyi ele geçirerek adeta Amasya`yı Türk-İslam kültürünün merkezi haline getirdi. Taşova ve çevresi II. Kılıçarslan zamanında 1174`de Türkiye Selçukluları`nın hakimiyeti altına girdi. Kösedağ Savaşı`ndan sonra yöre, Moğol İstilası`na uğradı. Anadolu`da kıtlık, yoksulluk ve kargaşa baş gösterdi. Meşhur Babai ayaklanması yörede etkili oldu. Selçuklu Devleti karışıklıkları önlemek için ülkeyi ikiye ayırdı. Taşova Rum Eyaleti içinde kaldı ve idaresi Seyfettin Torumtay`a bırakıldı. Selçuklu Devleti`nin dağılmasından sonra ülkede beylikler kuruldu. Önce Kadı Burhanettin Devleti, sonra Tacettinoğulları yörede 1425 yılına kadar hakimiyet sürdü. Bu tarihte Osmanlı Sultanı Çelebi Mehmet, Tacettin Beyliği`ne son vererek, Taşova`yı ülkesine dahil etti.

Taşova Osmanlı Devrinde, Tokat Sancağı`na bağlı bir köy olarak teşkilatlandırılmıştır. Devlet yıkılana kadar bu özelliğini korumuştur. Kurtuluş Savaşı`nda Taşova, Rum Çetelerinin saldırılarına hedef oldu. Rum çeteleri, Türk Köylerine saldırılar yaparak, kadın, çocuk ve ihtiyar demeden pek çok Türkü katlettiler. Türk halkı bu gelişme üzerine silahlanarak, Rumlara karşı harekete geçti. Mustafa Kemal`in önderliğindeki Milli Mücadele başarıya ulaştıktan sonra yöreye askeri kuvvet gönderildi. Yapılan silahlı mücadele sonunda yöre Rum Eşkıyalarından temizlendi.

Taşova Cumhuriyet Döneminde 1923`den 1944 yılına kadar, Tokat İli Erbaa İlçesine bağlı olarak kaldı. Bu devirde adı Yemişenbükü idi. 4 Ağustos 1944 tarihinde 4448 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bağımsız bir ilçe olmuştur. Tokat İline ulaşımın güç olması ve hizmetlerinin gecikmesi sonucu 1953 yılında alınan Bakanlar Kurulu Kararı ile ilçe, Tokat İlinden ayrılarak, Amasya ilinin sınırlarına dahil edilmiştir.

Dış bağlantılar

}

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Taşova, Amasya ilgili konular

 • Taşova

  Amasya iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.036 kilometrekare, nüfusu 44.961 dir. Yüzeyi, ormanlarla kaplı dağlık olanlardan...
 • Taşova, Amasya

  Taşova, Amasya ili'nin 4. büyük ilçesidir.
 • Borabay gölü

  Borabay Gölü, Amasya`nın Taşova ilçesine 15 km, uzaklıkta olan, doğal bir krater gölüdür. Denizden 800 m. yüksekte bulunan gölün, derinli
 • Durucasu

  Durucasu - Amasya ili Taşova ilçesinin köyü
 • Altınlı, Taşova

  Altınlı, Amasya ilinin Taşova ilçesine bağlı bir köydür.
 • Boraboy, Taşova

  Boraboy, Amasya ilinin Taşova ilçesine bağlı bir koy. Amasya-Taşova karayolunun 44. km'sinden sola ayrılan Taşova-Samsun karayolunu takiben 14.
 • Vehbi Meşhur

  Vehbi Meşhur, (d. 1930 Taşova, Amasya) - (ö. 1 Aralık 2012), Türk siyasetçi
 • Amasya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

  Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Türkiye'de GSGM'nin altında bulunan 81 il müdürlüklerinden birisidir.
Taşova, Amasya
Taşova, Amasya