Ta��L����Ay

Seyyid Ebu’l Vefa

ta-ta

ta ta

Ebu'l alâ Afifî

EBU`L-ALí‚ AFİFíŽ, 1897`de Mısır`ın Benderü`l-cîze kentinde doğdu. Ondokuz yaşında girdiği Dí‚rü`l-ulûmi`l-ulyâ`dan 1921 yılında mezun oldu. Cambridge Üniversitesinde felsefe okudu ve burayı birincilikle bitirdi (1924).

İbnü 'l-Bevvāb

İbnü 'l-Bevvāb, Ebu 'l-Ḥasan ʿAlī b. Hilāl. Büveyhoğulları döneminde yaşamış ünlü hattat. İbnü 's-Sitrī olarak da bilinir. Hicri 413/Miladi 1022 yılında Bağdat'ta vefat etmiştir (Bu tarih muhtemelen kaynaklarda tesadüf edilen diğer tarihten [423/1031] yeğ...

Malta'daki şehirler listesi

=Attard=

Beyazıt'ta Zaman

Bauhaus'ta sanat

Ta