Tabî gaz

Doğal gaz yer kabuğunun içindeki fosil kaynaklı bir çeşit yanıcı gaz karışımıdır. Bir petrol türevidir.

Tabî gaz

Tabi gaz ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Doğal gaz

Yanıtlar