Taberistan

Kısaca: Taberistan (Farsça: تبرستان), şimdiki Mazenderan, Gülistan ve Gilan eyaletlerini içine alan İran'daki tarihi bölge. Hyrkania adlı tarihsel bölgeden farkı, Türkmenistan'ın Hazar Denizi kıyılarını sınırları içine almamasıdır. Ancak yine de, bazı kaynaklar tarafından Hyrkania ile aynı yer olduğu belirtilmekle beraber bu konuda bir kesinlik yoktur. ...devamı ☟

Taberistan
Taberistan

Taberistan (Farsça: تبرستان), şimdiki Mazenderan, Gülistan ve Gilan eyaletlerini içine alan İran'daki tarihi bölge. Hyrkania adlı tarihsel bölgeden farkı, Türkmenistan'ın Hazar Denizi kıyılarını sınırları içine almamasıdır. Ancak yine de, bazı kaynaklar tarafından Hyrkania ile aynı yer olduğu belirtilmekle beraber bu konuda bir kesinlik yoktur. * MUHAMMAD B. EL-HASAN B. İSFENDİYAR, Taberistan tarihi * Sembol * İslam fetihleri * Genealogy of Sokhrayans dynasty

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Türkistan Aleviliği
3 yıl önce

kıt’asıyla, Türkistan ve İran yaylâhlarına iskân edilmeleri neticesinde Taberistan, Azerbaycan ve Hazar Denizi kıyılarındaki ülkelerde yaşayan Alevî nüfusta...

Zeydîler
6 yıl önce

Zeydî-Alevîler Hanedanlığı (Farsça: سلسله العلویون طبرستان) İran'ın bugünkü Taberistan (Mazenderan, Gilan, ve Gülistan eyaletleri) bölgesinde 9. yüzyılda kurulan...

Alaviler (anlam ayrımı)
6 yıl önce

Suriye'de Fransız mandası altıda kurulmuş bir devlet; Alavîler, İran'ın Taberistan (bugünkü Mazenderan)'da kurulmuş Şii bir emirlik; Alavîyyeh, Nusayrî i'tikadı;...

Kuhi
3 yıl önce

ortaçağ astronomi ve matematik bilgini. Hazar Denizi'nin güneyindeki Taberistan'ın Kuh’a köyünde doğdu. Kuhi, astronomi için kullanılan rasad aletlerini...

Alevilik (anlam ayrımı)
6 yıl önce

Devri Alevîliği Fâtımîler Devri Alevîliği Türkistan Alevîliği Alevîler (Taberistan Zeydî-Alevîleri) Alevilik (Büyük Selçuklu) Anadolu Alevîliği (Alevîyye)...

Hasan bin Zeyyîd bin Hasan
6 yıl önce

torunudur. Hâlife El-Mansûr döneminde Medine valiliği yapmıştır. Aynı zamanda Taberistan Zeydî-Alevîler Hanedanlığı'nın kurucusu olan El-Dâî’Kebîr Hâlife – İmâm...

Firdevsî
6 yıl önce

biçimde hicvedince Gazne'den göçmek zorunda kaldı. Bir süre Herat'ta ve Taberistan emiri Şehriyar'ın yanında kaldıktan sonra, Tus'a dönerek orada öldü. Firdevsî'nin...

Süleyman bin Abdülmelik
3 yıl önce

bin Abdülmelik bu sefer yeni Horasan valisi atanan Yezid bin Mühelleb'e Taberistan ve Gürgan bölgelerini fethedip karışıklığı ortadan kaldırma emir ve yetkisi...