tabiat

Kendiliğinden var olan, canlı, ve cansız nesnelerden oluşan, kendini sürekli olarak değiştiren varlığın tümü, tabiat. Tabiat, çevre, maddesel dünya ya da evren. Kendini sürekli olarak yenileyen ve değiştiren Canlı ve cansız maddelerden oluşan varlığın hepsini kapsar. Madde ve enerji unsurlarından oluştuğu kabul edilir.

TABIAT (türkçe) anlamı
1. (Tabia) Yaratılış
2. huy
3. karakter
4. Âlem ve içindekiler. Şeriat-ı fıtriyye. Hadiselerin ve varlıkların bağlı olduğu kanunlar.
TABIAT (türkçe) anlamı
5. doğa
6. güzeli ayırma yetisi
7. beğeni
8. doğal özellik
9. insanın büyük aptes bozma kolaylığı ya da zorluğu.
10. bir kimsenin eğilimlerinin
11. içgüdülerinin tümü
12. huy
TABIAT (türkçe) ingilizcesi
1. n. nature
2. character
3. pan
4. kidney
TABIAT (türkçe) fransızcası
1. nature [la]
2. habitude [la]
3. goût [le]
4. humeur [la]
5. tempérament [le]
TABIAT (türkçe) almancası
1. n. Geschmack
2. Wesensart

Tabiat hakkında detaylı bilgi

tabiat ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Doğa

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Tabiat Parkları

Tabiat Parkları bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip manzara bütünlüğü içinde halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun tabiat parçalarıdır.

Tabiat Anıtları

Tabiat Anıtları, tabiat olaylarının meydana getirdiği özelliklere ve bilimsel değere sahip ve milli park esasları dahilinde korunan tabiat parçalarıdır.

Beşer Ve Tabiat

Beşer ve Tabiat Mütareke döneminde yayımlanmış haftalık bir bilim dergisidir.

Tabiat (anlam Ayrım)

Tabiat - Doğa

Tabiat (dergi)

Tabiat; Suphi Ethem Bey'in kurduğu aylık bilim ve felsefe dergisidir. Ragıp Hulusi ve Mustafa Nermi Beyler de "Tabiat" dergisi kadrosunda yer almışlardır.

Dokuzdeğirmen Çınar Ağacı Tabiat Anıtı

Dokuzdeğirmen Çınar Ağacı Tabiat Anıtı Düzce ilinin Cumayeri ilçesinin Dokuzdeğirmen köyünün içinde yer alan bölgedir. Bölgede 300 yaşlarında, 70 m boyunda, 1,36 m çapında ve 6 m çevre genişliğinde bir çınar ağacı (Abies nordmanniona) bulunur.

T.C. Kültür Bakanlığı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'na bağlı ve Anıtlar Yüksek Kurulu adıyla da bilinen ve korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının (Sit alanları) korunmasını, restorasyonunu sağlamak, bölgeler ...

Tabiat (anlam Ayrımı)

Tabiat - Doğa

Çamkoru Tabiat Parkı

Çamkoru Tabiat Parkı, Çamlıdere ilçesi sınırları içinde, Ankara'nın 110 km kuzeybatısında bir tabiat parkıdır. Tabiat parkında ayrıca Çamkoru Göleti bulunur. 215 hektar büyüklüğünde olan tabiat parkını Eski Ankara-Bolu devlet karayolu park sahasını ikiye böler.