tabiat

Kendiliğinden var olan, canlı, ve cansız nesnelerden oluşan, kendini sürekli olarak değiştiren varlığın tümü, tabiat. Tabiat, çevre, maddesel dünya ya da evren. Kendini sürekli olarak yenileyen ve değiştiren Canlı ve cansız maddelerden oluşan varlığın hepsini kapsar. Madde ve enerji unsurlarından oluştuğu kabul edilir.

Tabiat

Tabiat ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Doğa

tabiat

doğa; güzeli ayırma yetisi, beğeni.
doğal özellik; insanın büyük aptes bozma kolaylığı ya da zorluğu.
bir kimsenin eğilimlerinin, içgüdülerinin tümü, huy.

tabiat

Osmanlıca tabiat kelimesinin Türkçe karşılığı.
(Tabia) Yaratılış, huy, karakter. * Âlem ve içindekiler. Şeriat-ı fıtriyye. Hadiselerin ve varlıkların bağlı olduğu kanunlar.

tabiat

Türkçe tabiat kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. nature, character, pan, kidney

tabiat

Türkçe tabiat kelimesinin Fransızca karşılığı.
nature [la], habitude [la], goût [le], humeur [la], tempérament [le]

tabiat

Türkçe tabiat kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Geschmack, Wesensart

İlgili konuları ara

Yanıtlar