tabii gaz

Doğal gaz yer kabuğunun içindeki fosil kaynaklı bir çeşit yanıcı gaz karışımıdır. Bir petrol türevidir.

Tabii gaz

Tabii gaz ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Doğal gaz

tabii gaz

Türkçe tabii gaz kelimelerinin Almanca karşılığı.
n. Naturgas

Yanıtlar