Tacikler

Kısaca: Asya’da yaşayan kavimlerden. Tacik kelimesi târihte çeşitli kavimler için kullanılmıştır. Önceleri Araplar için Tacik denilirken, sonraları Acemler Tacik olarak isimlendirilmiştir. Dîvânü Lügati’t-Türk ve Kutadgu Bilig’te Tacik “İranlı” mânâsındadır. ...devamı ☟

Tacikler
Tacikler

Asya’da yaşayan kavimlerden. Tacik kelimesi tarihte çeşitli kavimler için kullanılmıştır. Önceleri Araplar için Tacik denilirken, sonraları Acemler Tacik olarak isimlendirilmiştir. Divanü Lügati’t-Türk ve Kutadgu Bilig’te Tacik “İranlı” manasındadır.

Günümüzde Tacikistan Cumhuriyetinin çoğunluğunu teşkil eden Tacikler, buranın dışında, Surhandarya, Kaşkadarya, Fergana, Endican, Nemangan, Semerkant, Buhara, Kazakistan ve Afganistan’da yaşamaktadırlar. Çoğunluğu Ehl-i sünnet Müslümandır.

Fars dillerine mensup olan Tacikçe, ana çizgileriyle günümüz Farsçasına yakındır. Yalnız eski Farsçanın özellikleri daha çok vardır. Ayrıca Özbeklerin konuştuğu Türkçenin de büyük tesiri görülür. Komünist devrimine kadar Arap harflerini kullanan Tacikler, sonradan baskıyla Kiril alfabesini kullanmaya başlamışlardır. 1991’de bağımsızlığını ilan eden Tacikistan’da halen Kiril alfabesi kullanılmaktadır.

Çiftçilik başlıca geçim kaynakları olup, hayvancılık ikinci plandadır. İptidai usullerle yapılan çiftçilik, son senelerde modernleşmiştir. El sanatları an’anevi bir geçim yoldur.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Tacikler Resimleri

Tacikçe
1 yıl önce

başladı. Afganistan'daki Tacikler Arap yazı sistemini kullanmaya devam ettiler ve bu yazı sistemi hâlâ daha Afganistanlı Tacikleri tarafından kullanılmaktadır...

Tacikistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
1 yıl önce

Cumhuriyeti (Tacik ÖSSC), yapılan ulusal sınır düzenlemeleri ile birlikte Türk Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne bağlandı. Bu devlet Taciklerin ilk ulusal...

Tacikistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, 14 Ocak, 1924, 1929, 1989, 1991, 9 Eylül, Abhazya SSC, Azerbaycan SSC, Başkent, Beyaz Rusya SSC
Tacik alfabesi
1 yıl önce

yazı sistemi ile yazılmıştır. Tacikçeye ait kullanılan herhangi bir sürüm, Tacik alfabesi olarak tanımlandırılabilir; bunlar Tacikçede اﻟﻔﺒﺎﯼ تاجيكی (Fars-Arap...

Tacikistan
1 yıl önce

gruba aittir. En büyük etnik grubun Tacikler olduğu ülkede Özbekler ve Ruslar en büyük azınlıkları oluştururlar. Tacikler, Orta Asya'daki Türkçe konuşmayan...

Tacikistan, .tj, 1991, Afganistan, Afrika Birliği, Arap Birliği, Arnavutluk, Asya, Avrasya Ekonomi Topluluğu, Azerbaycan, BDT
Tacikistan pasaportu
4 yıl önce

herhangi bir yerindeki herhangi bir Tacik vatandaşı uluslararası kimliği niteliğini taşır. 27 Ağustos 2009'da Tacik Dışişleri Bakanlığı ve Alman Muhlbauer...

Tirmiz
1 yıl önce

Amuderya Nehri kıyısında yer alan şehrin nüfusunun büyük bir bölümünü Özbekler ve Tacikler oluşturur. Taciklerden sora sırasıyla Ruslar ve Türkmenler gelir....

Tirmiz, 1979, 1989, 1991, Afganistan, Amuderya, Hadis, Müslüman, Ruslar, Sovyetler Birliği, Surhanderya Eyaleti
Afganlar
1 yıl önce

Afganistan'ın en büyük etnik grubu olup nüfusun % 42'sini oluştururlar. Tacikler % 27, Hazaralar % 9, Özbekler % 9, Aymaklar % 4, Türkmenler % 3, Beluciler %...

Afganlar, Afganistan, Farsça, Irk, Paştu, Tacikler, Taslak, Türkmenler, í–zbekler, Dari, Baluçlar
Andarab ilçesi
5 yıl önce

ilçeden birisidir. 2004 yılı nüfusu 19.642 olan ilçenin bu nüfusunun büyük çoğunluğunu Tacikler oluşturur. Yönetim merkezi aynı isimli Andarab şehridir....