Tahkikat

Tahkikat Soruşturma. Suç işlemiş olmak zannı altında bulunan bir kimsenin, suçla münasebeti derecesini meydana çıkarmak üzere zabıtaca takibine başlanmasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar geçireceği araştırma ve derinleştirme safhalarına denir. Bu safhaların bütününe ve aldığı zamana verilen isim. Tahkikat dört bölümden meydana gelir: 1. Hazırlık tahkikatı; Savcılar tarafından yapılır. İsnat ve beraat delillerinin toplanmasına yardım eder (CMUK. 159). Delil bulunmazsa tahkik

Tahkikat Soruşturma. Suç işlemiş olmak zannı altında bulunan bir kimsenin, suçla münasebeti derecesini meydana çıkarmak üzere zabıtaca takibine başlanmasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar geçireceği araştırma ve derinleştirme safhalarına denir. Bu safhaların bütününe ve aldığı zamana verilen isim.

Tahkikat dört bölümden meydana gelir:

1. Hazırlık tahkikatı; Savcılar tarafından yapılır. İsnat ve beraat delillerinin toplanmasına yardım eder (CMUK. 159). Delil bulunmazsa tahkikat kesilir.

2. İlk tahkikat; Sorgu hakimi tarafından, Cumhuriyet Savcısının talebinden tamamen müstakil olarak, işin yeteri kadar aydınlatılması maksadiyle yapılır.

3. Ara tahkikat; hazırlık tahkikatı veya ilk tahkikat sırasında elde edilen delillerle, son tahkikatın açılıp, açılamayacağının mahkemece tayinine yardım eder.

4. Son tahkikat; son tahkikat açılma kararını takip ederek, duruşmada hüküm verilmesiyle sona erer.

Tahkikat, davada, karşılıklı layihaların verilişinden itibaren 10 gün sonradır. Ancak bu süre uzayıp, kısalabilir. Tahkikat sırasında, taraflar ve tanıklar dinlenir, deliller ileri sürülür. Tahkikat esnasında verilen kararlara “Ara kararı” denir. Tahkikatı yapan hakime, Tahkikat Hakimi adı verilir. Suç işleyen bir memurun amiri veya dairesi tarafından önceden yapılan soruşturmaya ise “Ön Tahkikat (soruşturma)” denir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Diğer anlamları

tahkikat

Osmanlıca tahkikat kelimesinin Türkçe karşılığı.
Araştırmalar. Hakikati ve doğruyu inceleyip öğrenmek için yapılan taharriyat.

tahkikat

Türkçe tahkikat kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. investigations, inquiry, examination, inquest, question

tahkikat

soruşturmalar.

tahkikat

Türkçe tahkikat kelimesinin Fransızca karşılığı.
poursuites

tahkikat

Türkçe tahkikat kelimesinin Almanca karşılığı.
Untersuchung

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Tahkikat ilgili konular

 • ıra

  IRA (İrlanda Cumhuriyet Ordusu) (Kuzey İrlanda)Kuzey İrlandaİngiltere ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'nın bir bölümü olan Kuzey İrlan
 • Mahkeme

  Mahkeme esas itibariyle hüküm sözcüğünden türetilmiştir. Hükme varmak için yapılan faaliyete muhakeme, muhakemenin yapıldığı yere mahke
 • Tahkikat

  Tahkikat Soruşturma. Suç işlemiş olmak zannı altında bulunan bir kimsenin, suçla münasebeti derecesini meydana çıkarmak üzere zabıtaca tak
 • Ağır ceza mahkemesi

  Ceza dâvalarına bakan asliye mahkemelerinin en yükseği. Eskiden bunlara cinayet mahkemeleri de denerdi. Bu mahkemeler asliye...
 • Müfettiş

  Müfettiş Mensubu bulunduğu müessesenin, yetki alanı içindeki birimlerinde, en yetkili amir adına (Bakan, Genel Müdür, Bölge Müdürü gibi)
 • Cevat Rifat Atilhan

  1892 senesinde İstanbul'da Vefada dünyaya gelmiştir. Babası Rifat Paşa Şam mutasarrıfıdır. Çocukluğunun ilk yılları Şam'da geçmiştir.
 • Sibir Hanlığı

  Sibir Hanlığı (Tatarca: Себер ханлыгы / Seber xanlığı, Себер йорты / Seber yortı), Cengiz Han'ın oğlu Cuci'nin ulusuna
 • Yassıada Davaları

  27 Mayıs 1960 günü, Türk Silâhlı Kuvvetleri tarafından yapılan hareketten sonra, Demokrat Parti iktidarı sorumlularını yargılamak ve suçl
 • 27 Mayıs 1960 Devrim Hareketi

  Ancak birkaç yıl süren bu demokratik düzen içinde yaşama durumumuz, Demokrat Parti yöneticileri tarafından yeter görünmüş bunlar, ülkemiz