Tahsisat Ödenek. Tahsis edilmiş, ayrılmış şeyler. Amme hizmetleri, ücret ve her türlü masraf karşılığı bütçeye konulan paralar. Bazı makam ve şahıslara gördükleri veya görecekleri özel amme hizmetleri dolayısıyle verilen tazminat mahiyetindeki paralar. Milletvekilleri tahsisatı gibi. Tahsisat vakfı: Mülkiyeti devlete ait olan bir mülk toprağın faydalarının, hazineden, alacaklı kişiye bırakılması. Tahsisatı seniye: Padişahların hazineden aldıkları maaşın adı. Tahsisatı mesture: Ör...

TAHSISAT (türkçe) anlamı
1. Bir kimse veya bir daire için ayrılmış para veya mal.
TAHSISAT (türkçe) anlamı
2. bir kimseye
3. bir kuruluş ya da topluluğa ayrılmış para
4. ödenek
5. bir işi gerçekleştirmek için ayrılmış para.
TAHSISAT (türkçe) ingilizcesi
1. n. appropriation,
TAHSISAT (türkçe) fransızcası
1. subside [le]

Tahsisat hakkında detaylı bilgi

Tahsisat Ödenek. Tahsis edilmiş, ayrılmış şeyler. Amme hizmetleri, ücret ve her türlü masraf karşılığı bütçeye konulan paralar. Bazı makam ve şahıslara gördükleri veya görecekleri özel amme hizmetleri dolayısıyle verilen tazminat mahiyetindeki paralar. Milletvekilleri tahsisatı gibi.

Tahsisat vakfı: Mülkiyeti devlete ait olan bir mülk toprağın faydalarının, hazineden, alacaklı kişiye bırakılması.

Tahsisatı seniye: Padişahların hazineden aldıkları maaşın adı.

Tahsisatı mesture: Örtülü ödenek. Devlet bütçesinden kime ve ne için verileceği gizli tutulan ödenek. İlgililer tarafından makbuz karşılığı alınarak, sorumlulukları kendilerine ait olmak üzere devlet menfaatine harcanan para.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Grant

Grant :

Appropriation

Temellük "appropriation" kelimesinin basitçe Türkçeye çevirisi alma, çalma, maletmedir. Postmodern bir sanat tekniği ya da taktiği olarak degerlendirilmesinin yanında başlı başına bir sanat olarak da değerlendirilmektedir.

İslamiyet

Arapça "selem" kökünden alınmış olan İslam (Arapçası الإسلام,), sözlükte, "itaat etmek, boyun eğmek, teslim olmak, kötülüklerden salim bulunmak, selamete ulaşmak" vb. anlamlara gelen bir mastardır. İslam Hz. Muhammed (s.a.v)'e Allah ...

Kütüphane

Belli bir sisteme göre tasnif edilen kitap ve benzeri materyallerin toplandığı, saklandığı, okuyucu ve araştırmacıların istifadesine sunulduğu yer. Farsçada ev manasına gelen “hane” ile Arapçada kitaplar manasına gelen “kütüb” kelimelerinin birleşmesinden meydana gelen ...

Hekimbaşı

Hekimbaşı, Reisü'l-Etıbba olarak da bilinir, Osmanlı Devleti'nde hükümdar ve sarayda yaşayanların sağlığından sorumlu olan, en yüksek sağlık işleri görevlisi. Hekimbaşılık, hünkâr imamlığı, ordu kadılığı gibi seçkin görevlerdendi. Bu göreve 19. yüzyıla değin ...

İhşidoğulları Beyliği

Mısır’da 935-969 târihleri arasında hüküm sürmüş bir Türk hânedânı. Devletin kurucusu Muhammed bin Tuğç, iki nesilden beri Abbâsîlerin hizmetinde bulunan bir Türk âilesindendir. Muhammed bin Tuğç, 935 yılında Mısır vâlisi oldu ve istiklâlini îlân ederek Halîfe ...

Kanun-i Esasi

Kanun-i Esasi (Osmanlı Türkçesi: قانون أساسى) Fransızca Loi constitutionelle çevirisi olarak kullanılan Osmanlıca terkiptir. "Temel Kanun" ya da Anayasa anlamındadır. Osmanlı Devleti'nin ilk ve son anayasası 23 Aralık 1876'da ...