Tahsisat Ödenek. Tahsis edilmiş, ayrılmış şeyler. Amme hizmetleri, ücret ve her türlü masraf karşılığı bütçeye konulan paralar. Bazı makam ve şahıslara gördükleri veya görecekleri özel amme hizmetleri dolayısıyle verilen tazminat mahiyetindeki paralar. Milletvekilleri tahsisatı gibi. Tahsisat vakfı: Mülkiyeti devlete ait olan bir mülk toprağın faydalarının, hazineden, alacaklı kişiye bırakılması. Tahsisatı seniye: Padişahların hazineden aldıkları maaşın adı. Tahsisatı mesture: Ör...

TAHSISAT (türkçe) anlamı
1. Bir kimse veya bir daire için ayrılmış para veya mal.
TAHSISAT (türkçe) anlamı
2. bir kimseye
3. bir kuruluş ya da topluluğa ayrılmış para
4. ödenek
5. bir işi gerçekleştirmek için ayrılmış para.
TAHSISAT (türkçe) ingilizcesi
1. n. appropriation,
TAHSISAT (türkçe) fransızcası
1. subside [le]

Tahsisat hakkında bilgiler

Tahsisat Ödenek. Tahsis edilmiş, ayrılmış şeyler. Amme hizmetleri, ücret ve her türlü masraf karşılığı bütçeye konulan paralar. Bazı makam ve şahıslara gördükleri veya görecekleri özel amme hizmetleri dolayısıyle verilen tazminat mahiyetindeki paralar. Milletvekilleri tahsisatı gibi.

Tahsisat vakfı: Mülkiyeti devlete ait olan bir mülk toprağın faydalarının, hazineden, alacaklı kişiye bırakılması.

Tahsisatı seniye: Padişahların hazineden aldıkları maaşın adı.

Tahsisatı mesture: Örtülü ödenek. Devlet bütçesinden kime ve ne için verileceği gizli tutulan ödenek. İlgililer tarafından makbuz karşılığı alınarak, sorumlulukları kendilerine ait olmak üzere devlet menfaatine harcanan para.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Grant

Grant :

Appropriation

Temellük "appropriation" kelimesinin basitçe Türkçeye çevirisi alma, çalma, maletmedir. Postmodern bir sanat tekniği ya da taktiği olarak degerlendirilmesinin yanında başlı başına bir sanat olarak da değerlendirilmektedir.