Tahta ��Flemeli ��Alg��Lar

Ebu'l Hasan Ali (Gırnata Emiri)

Ebu'l Hasan Ali (Arapça: ''أبو الحسن علي‎'' ''Abū al-Ḥasan ‘Alī'' ; ? - 1485) 1464-1482 ve 1483-1485 yılları arasında Gırnata Emiridir. Diğer adı Muley Hacén'dir. (Muley, Arapça'da Mawlay yani "Rabbim" anlamına gelir) Gırnatalı Said (ö. 1465)'in tahtan çe...

Said (Gırnata Emiri)

Said (ö. 1465), Gırnata Emiri. önceki; 1455 - 1462; sonraki ve 1462-1464 yıllarında Gırnata Emiri olmuştur. 1455 yılında tahta XI. Muhammed (ö. 1463)'in tahtan inmesiyle çıkmıştır. 1462 yılında tahtan inerek tahtı Yusuf'a bıraktı.

Tahta üflemeli çalgılar

Tahta nefesli çalgılar 4 ana gruba ayrılır ve kendi içlerinde de gruplandırılırlar :

Tahta üflemeli enstrümanlar

Tahta nefesli çalgılar 4 ana gruba ayrılır ve kendi içlerinde de gruplandırılırlar :

taht

Taht Hükümdarların merasim günlerinde ve resmi kabullerde oturdukları, değerli taş ve madenlerle süslenmiş büyük makam koltuğu, sedir. Mısır, Mezopotamya, Anadolu gibi medeniyet merkezlerinde bulunan ilk çağlara ait taş kabartmalarda tahtın, tek koltuk, s...

arş

Arş; (Arapça: الدقة) Arapça'da taht koltuk anlamlarına gelen bir kelimedir. Allah'ın tahtı anlamında özel isim gibi kullanılmaktadır.

Şehzade Mustafa

Orkestra

Değişik tipte sazlardan meydana gelen müzik aletleri topluluğu. Bir orkestrada nefesli sazlar, yaylı sazlar,...

M.Ö. 19. yüzyıl

M.Ö. 7. yüzyıl