taif

Taif ; Suudi Arabistan`ın Hicaz Bölgesinde Mekke ve Medine`den sonra en büyük üçüncü şehridir.Mekke`nin 150 km kadar güneydoğusunda kalır.Muhammed Peygamberin Medine`den önce İslam`ı yaymak için gittiği, ancak çocuklar ve o şehrin insanları tarafından saldırıya uğradığı şehirdir. ...

TAIF (türkçe) anlamı
1. Etrafını dolaşarak ziyaret eden. Tavaf eden. Dolaşan.
2. Hicaz'da Mekke-i Mükerreme'nin yüz kilometre güneydoğusunda
3. Gazva Dağı'nın güney eteklerinde ve bir takım tepelerin batı eteklerinde olarak 1882 metrelik yükseklikte bir şehirdir. Peygamber (A.S.M.) hicretin sekizinci yılında Huneyn muharebesinden döndüklerinde Taif şehrini fethetmek arzu etmişlerse de
4. ahalisi kaleye sığınıp şiddetli bir şekilde karşı koymağa başladıklarından Peygamber Efendimiz kuşatmayı terkedip geri dönmüşlerdir. Bir sene
5. sonra
6. yani hicretin dokuzuncu yılında Taifliler bir heyet tertip ederek barış yoluyla Peygamberimize itaat etmek için yollamışlardır.
TAIF (türkçe) anlamı
7. (Arapça) Erkek ismi - Tavaf eden. Dönen
8. dolaşan

Taif hakkında bilgiler

taif nerede?

taif haritadaki konumu
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Taif Seferi

Taif kuşatması, 630 yılında, Huneyn zaferinden sonra Taif Müslümanlarca her taraftan kuşatıldı. Şehir kuşatmaya direnemeyerek teslim oldu. Taif lideri, Urve bin Mesud, kuşatma sırasında Yemen'de bulunuyordu. Taif savunması için mancınık yapmayı öğreniyordu. Ebu Süfyan bu ...

Haremeyn

İslâm dininin doğup yayılmaya başladığı, Hicaz’da bulunan Mekke-i mükerreme ve Medine-i münevvere şehirlerinin ikisine birden verilen ad. Bu iki şehrin çevresinde belli bir sınıra kadar olan yerlere “Harem” denildiği için bu şehirlere iki harem bölgesi anlamında ...

Gazve

Gazve(Arapça:غزوØé), Muhammed'in İslam Ordusu'nun başında bizzat katıldığı askeri harekatlardır. 27 tane gazve gerçekleştirildi.İbn Hişam, Síre, c. III, s. 608, 609

Haccac

Haccac Emevi devletinin ünlü komutanı. Hicretin 41. yılında (M. 661) Taif’te doğdu. Gençliğinin ilk yıllarına dair bilgi çok azdır. Mervanoğulları hizmetine giren Haccac’ı Halife Abdülmelik kumandan yaptı. Çok geçmeden de Mekke-i mükerremede bulunan Abdullah bin Zübeyr’in ...

Mancınık

İlk kez Antik Çağda (M.Ö. 4. yüzyıl) Yunanlılar tarafından geliştirildiği sanılan, taş, gülle ve mızrak gibi çeşitli malzemeleri atmakta kullanılan bir savaş aygıtı. Mancınığın bu şekilde kullanımı 15. yüzyılın ortalarına değin sürmüştür.

Vali

Vali, bir il'de merkezi idarenin yürütme organının başıdır. Vali bakanlar kurulu kararı ve cumhurbaşkanının onayı ile atanır ve merkezi idarenin ildeki en büyük temsilcisi konumundadır. Hem merkezi idare temsilcisi konumunda hem de yerel bir yönetim birimi olan il özel idaresinin ...