Takım (Klasik Türk Musikisi)

Takım, Klasik Türk Musikisi`nde aynı makamda 2 beste ve 2 semaiden meydana gelen ve bir bütünlük arzeden eserler topluluğu. Klasik takımdaki eserlerin sıralaması şöyledir: Birinci beste, ikinci beste, ağır semai, yürük semai. Birinci ve ikinci beste arasında belirgin bir usul ve karakter farklılığı bulunur. Ağır semailerde usul olarak aksak semai veya sengin semainin değişik mertebeleri kullanılabilir. Yürük semailer ise daima yürük semai usulündedir. Klasik takım tek bes

Takım, Klasik Türk Musikisi`nde aynı makamda 2 beste ve 2 semaiden meydana gelen ve bir bütünlük arzeden eserler topluluğu. Klasik takımdaki eserlerin sıralaması şöyledir: Birinci beste, ikinci beste, ağır semai, yürük semai. Birinci ve ikinci beste arasında belirgin bir usul ve karakter farklılığı bulunur. Ağır semailerde usul olarak aksak semai veya sengin semainin değişik mertebeleri kullanılabilir. Yürük semailer ise daima yürük semai usulündedir. Klasik takım tek bestekar tarafından bestelenebileceği gibi, birden fazla bestekar tarafından ortaklaşa da vücuda getirilebilir. Sadullah Ağa`nın Bayati Araban takımı, Tanburi Ali Efendi`nin Suzidil takımı, Zekai Dede Efendi`nin Hicazkar, ve Hisar Buselik takımları, Tanburi İsak ve Sadullah Ağa`nın ortak Şedaraban takımı klasik takımın müstesna örneklerinden bazılarıdır. müzik-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Takım (Klasik Türk Musikisi) ilgili konular

 • Şakir Ağa

  Şâkir Ağa (1779-1840)XIX. YÜZYIL klasik Türk mûsikîsinin en önde gelen isimlerindendir. 1779 yılında doğdu.
 • Tanburi Ali Efendi

  TANBURÎ ALİ EFENDİ (1836-1902)Tanburî Ali Efendi,1836 yılında Midilli adasında doğdu.”Enisefendi-zâdeler”den olup Hâfız Bekir Efendi’
 • Rauf Yekta

  Klasik Türk müziğinde Batılı anlayış ve yöntemlerle ilk müzikbilim çalışmalarını yapan besteci ve müzikbilimci Rauf Yekta Bey 8 Ocak'
 • Abdülaziz Efendi (Hekimbaşı)

  Hekimbaşı Abdülaziz Efendi Türk hekim, tıp bilgini, bestekâr ve şairdir. Osmanlı Devleti`nde Subhizadeler diye bilinen ve çok sayıda devlet
 • Mehmed Ağa (Küçük)

  Klasik Türk müziği bestekârı Mehmed Ağa. Musiki tarihimizin en büyük bestekârlarından biridir. Kendisi de önemli bir bestekâr ve müzik bi
 • Takım (Klasik Türk Musikisi)

  Takım, Klasik Türk Musikisi`nde aynı makamda 2 beste ve 2 semaiden meydana gelen ve bir bütünlük arzeden eserler topluluğu. Klasik takımdaki e
 • Benli Hasan Ağa

  Benli Hasan Ağa (1607 - 1662 ya da 1664), 17. yüzyılda yaşamış Klasik Türk müziği bestekârı. ''Darb-ı fetih'' usulünde bestelenen peşre
 • Mehmed Esad Efendi (Şeyhülislam Ebuishakzade)

  Ebuishakzade Mehmed Esad Efendi Osmanlı Şeyhülislamı, şâir, bestekâr ve "Atrabül í‚sâr" ismindeki mûsikişinaslar tezkiresinin müellifid
 • Takım (klasik Türk müziği)

  Takım, Klasik Türk Müziğinde aynı makamda 2 beste ve 2 semaiden meydana gelen ve bir bütünlük arzeden eserler topluluğu.
 • Zekai Dede Efendi

  Zekâi Dede Efendi (d. 1825- ö. 1897) Klasik Türk müziği bestecisi.