TAKAT (türkçe) anlamı
1. Bir şeyi yapabilme
2. başarabilme gücü
3. güç
4. hal
5. derman
kuvvet:
Hareket edebilecek ne vasıtamız ne takatimiz vardı.- A. Gündüz.
TAKAT (türkçe) anlamı
6. bir şeyi yapabilme
7. başarabilme gücü
8. güç
9. hal
derman.
TAKAT (türkçe) anlamı
10. (Arapça) Erkek ismi - Güç
11. kuvvet
TAKAT (türkçe) ingilizcesi
1. [takât]n. power,
TAKAT (türkçe) fransızcası
1. force [la]
2. pouvoir [le]
3. resistance [la]
TAKAT (türkçe) almancası
1. Kraft
2. Leistung
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Hız

Alm. Geschwindigkeit (f), Fr. Vitesse, velocite (f), İng. Speed, velocity. Bir hareketlinin birim zamanda aldığı yol. Alınan yolun zamâna göre değişimi olarak da târif edilebilir. Alınan yol doğrusal ise hız çizgisel, dâiresel ise açısal olur. Hareketlinin herhangi bir andaki ...