Taklamakan Çölü

Çin'de bulunan bir çöl. Aynı zamanda Çin'deki en büyük çöldür.

Taklamakan Çölü

Taklamakan Çölü Çin'de bulunan bir çöl. Aynı zamanda Çin'deki en büyük çöldür.

Genişliği batıdan doğuya 1000 kilometre, kuzeyden de güneye 400 kilometre olan Taklamakan Çölü, 324 bin kilometrekarelik alanı kapsamaktadır.

Taklamakan Çölü'ndeki petrol kaynakları dünyanın en zengin petrol rezervleri arasında yer almaktadır.

Xinjiang Sosyal Bilimler Akademisi'nden araştırmacı Qian Boquen,'takli' kelimesinin Türkçe'deki kavak anlamına gelen 'tohlak' veya 'tohrak' kelimelerinden, 'ma' hecesinin büyüklüğü ifade ettiği, 'kan' hecesinin de eski Farsça'daki ülke, kent veya köy demek olan 'kand' sözcüğünden geldiğini, bu nedenle Taklamakan'ın 'kavak ülkesi' demek olduğu görüşünü dile getirmektedir.

İlgili konuları ara

Yanıtlar