--}}

Takva

Takva Allahü tealanın emirlerini yapıp yasaklarından kaçınmak. Haramların ve şüpheli olanların hepsinden sakınmak. İnsanı, Allahü tealaya kavuşturan, O'nun sevgisine ulaştıran güzel huylardan biri de takvadır. Takva, Allahü tealadan korkup, yasak ettiği şeylerden elini çekmek, uzaklaşmaktır. İnsana dünyada ve ahirette zarar veren her şey, kötü ahlaktan meydana gelmektedir. Yani, zararların, kötülüklerin başı, kötü huylu olmaktır. Kötülüklerden sakınmaya Takva denir. Takva, ibadetlerin

Takva Allahü tealanın emirlerini yapıp yasaklarından kaçınmak. Haramların ve şüpheli olanların hepsinden sakınmak. İnsanı, Allahü tealaya kavuşturan, O'nun sevgisine ulaştıran güzel huylardan biri de takvadır. Takva, Allahü tealadan korkup, yasak ettiği şeylerden elini çekmek, uzaklaşmaktır.

İnsana dünyada ve ahirette zarar veren her şey, kötü ahlaktan meydana gelmektedir. Yani, zararların, kötülüklerin başı, kötü huylu olmaktır. Kötülüklerden sakınmaya Takva denir. Takva, ibadetlerin en kıymetlisidir. Çünkü birşeyi tezyin etmek, süslemek için, önce pislikleri, kötülükleri yok etmek lazımdır. Bunun için, günahlardan temizlenmedikçe, taatların, ibadetlerin faydası olmaz. Hiçbirine sevap verilmez. Kötülüklerin en kötüsü, küfürdür. Kafirin hiçbir iyiliği, hayratı, hasenatı, ahirette faydalı olmaz. imanı olmayanın hiçbir iyiliğine sevap verilmez. Bütün iyiliklerin temeli takvadır. Her şeyden önce, takva sahibi olmaya çalışmak, Allahü tealanın emridir. Ayrıca herkesin birbirine takva sahibi olmalarını emir ve nasihat etmeleri de emr olunmuştur. Dünyada rahata, huzura kavuşmak, sevişmek, kardeşçe yaşayabilmek, ahirette de, sonsuz azaptan kurtularak, ebedi nimetlere, saadetlere kavuşmak, ancak takva ile nasip olur.

Allahü tealanın, imandan sonra en çok sevdiği, razı olduğu şey takvadır. Bunun için Hucurat suresi 13. ayetinde mealen; “Allahü tealanın yanında en iyiniz, en yükseğiniz O'ndan en çok korkanınızdır.” buyuruldu. Allahü tealadan korkmak demek, O'nun emirlerinin hepsini yerine getirmek ve yasak ettiği şeylerden de kaçınmak demektir. Yalnız başına; “Ben, Allahü tealadan korkuyorum!” demek takva değildir. Yalan söylemek olur. Takva sahibi olanlara “Mütteki” denir. Vera ve zühd de, Allah'tan korkmanın meyveleridir.

Allahü tealanın evliyası olmak, takva iledir. O'nun rızasına kavuşmak, sevgili kullarından olmak için takva sahibi olmak lazımdır. Çünkü hadis-i şerifte; “Hikmetin başı Allah korkusudur.” buyruldu. Hikmet iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayıran kuvvettir. Allahü teala, önce ve sonra gelen bütün kullarına takvayı tavsiye etmekte ve Nisa suresi 131. ayet-i kerimesinde mealen; “Senden önce kitap verilenlere de, size de, hep Allah'tan korkun diye tavsiye ettik” buyurulmaktadır. al-i İmran suresi 175. ayetinde de mealen; “Mü'min iseniz onlardan değil, bana isyan etmekten korkun!” buyuruyor.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Diğer anlamları

takva

Osmanlıca takva kelimesinin Türkçe karşılığı.
Bütün günahlardan kendini korumak. Dinin yasak ettiğinden veya haram olduğunda şüphesi olan şeylerden çekinmek. (Bak: Amel-i-sâlih, İttika, Vicdan)(Takva, menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek; ve amel-i salih emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır. Her zaman def'-i şer, celb-i nef'a racih olmakla beraber; bu tahribat ve sefahet ve cazibedar hevesat zamanında bu takva olan, def-i mefasid ve terk-i kebair üss-ül esas olup, büyük bir rüçhaniyet kesbetmiş. R.N.)(Ey muhatab olan insanlar! Havf ve reca ortasında bulunmakla, takvayı recâ ederek Rabbinize ibadet ediniz. Bu itibarla insan, ibadetine itimad etmemelidir ve daima ibadetinin artmasına çalışmalıdır. Reca mânası, sâmi' ve müşahidlere göre olursa şöyle te'vil edilecektir:Ey müşahidler! Arslanın pençesini gören adam, o pençenin iktizası olan parçalamayı arslandan ümid ve reca ettiği gibi; siz de, insanları ibadet techizatiyle mücehhez olduklarını gördüğünüzden, onlardan takvayı reca ve intizar edebilirsiniz. Ve keza, ibadetin fıtrî bir iktiza neticesi olduğuna işarettir. Takva, tabakat-ı mezkurenin ibadetlerine terettüb ettiğinden, takvanın bütün kısımlarına, mertebelerine de şamildir. Meselâ: Şirkten takva; kebairden, masivaullahdan kalbini hıfzetmekle takva; ikabdan içtinab etmekle takva; gazabdan tahaffuz etmekle takva. Demek kelimesi bu gibi mertebeleri tazammun eder. Ve keza, ibadetin ancak ihlâs ile ibadet olduğuna ve ibadetin mahzan vesile olmayıp maksud-u bizzat olduğuna; ve ibadetin sevab ve ikab için yapılmaması lüzumuna işarettir. İ.İ.)

takva

Türkçe takva kelimesinin İngilizce karşılığı.
this

takva

günahtan sakınma, züht.

takva

Türkçe takva kelimesinin Almanca karşılığı.
Frömmigkeit

takva

(Arapça). - Allah korkusuyla dinin yasak ettiği şeylerden çekinme. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Takva
takva