Talas Irmağı

Talas Irmağı Kırgızistan'ın Talas ilinde başlayıp batıya Kazakistan'a doğru akar. Karakol ve Üç Koşoy adlı ırmakların birleşmesiyle oluşur. Kazakistan'ın Taraz şehrinden geçip Aydın Gölü'ne varmadan önce tükenir.

Talas, Çu ve İli ırmakları batı ve kuzaybatıya doğru akan üç bozkır ırmağıdır. İli Nehri'nin başlangıç noktası Uygur Eli'dir, ağzı da Balkaş Gölü. Çu Nehri Issık Göl'ün batısında başlar ve Seyhun'a varmadan kuruyup biter. Talas Irmağı ise Çu ırmağının batısında ve güneyinde başlayıp batıya ve kuzaybatıya doğru akar ve Çu'ya ulaşmadan kurur.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.