Talha Bin Ubeydullah

İslam`ı ilk kabul edenlerdendir. Rivayet edildiğine göre, ticaret için gittiği Şam`ın Busra kasabasında karşılaştığı bir rahipten, Mekke`den

Talha bin Ubeydullah (Arapça: طلحة بن عبيدالله‎ d. 598, Mekke - ö. 656), cennetle müjdelenen on sahabiden biri.

İslam`ı ilk kabul edenlerdendir. Rivayet edildiğine göre, ticaret için gittiği Şam`ın Busra kasabasında karşılaştığı bir rahipten, Mekke`den bir peygamber çıkacağını işitmiştir. Rahibin tarifinden, peygamberin Muhammed olduğunu anlar. Derhal Mekke`ye dönen Talha, Muhammed`in peygamberlik iddiasında bulunduğunu işitince Ebu Bekir vasıtasıyla Muhammed`e biad ederek Müslüman olur.İbni Sa`d, Tabakat: 3/214-216; İbn Hacer, İsabe: 2/220-221

Talha bin Ubeydullah Müslüman olduktan sonra Mekkeli müşrikler tarafından işkencelere tabi tutulur. Hatta bir keresinde Nevfel bin Huveylid bin Adeviyye adamlarıyla birlikte Ebu Bekir ve Talha`yı yakalayarak birbirine bağlayıp işkence yapar. Bu hadiseden dolayı onlara ``karinan`` (bitişikler) denirdi.İbn Hişam, "es-Siretü`n-Nebeviyye", I, 251, Mısır 1955; el-Askalani, "el-İsabe fi Temyizi`s-Sahabe", III, 290;İbnü`l-Esir, "Üsdü`l-Ä�abe fi Ma`rifeti`s-Sahabe", III, 85 vd. 1970

Talha bin Ubeydullah, 622 yılında hicrete katılarak Mekke`den Medine`ye geldi. Uhud Savaşı`na katıldı. Savaşın ilerleyen aşamalarında,iki ateş arasında kalan İslam Ordusu dağılınca, Muhammed`i savunmak için kalan çok az kişilerden biriydi. Bu savaşta Seksenin üzerinde yara aldığı ve bunlardan birinin kolunu sakat bıraktığı rivayet edilir.

Talha, cennetle müjdelenen on sahabeden biridir. Muhammed onun için şöyle demiştir: "Yeryüzünde yürüyen bir şehide bakmak isteyen Talha`ya baksın"(Buhari, 2/107; 4/211-212)

``Ebu Bekr cennetliktir, Ömer cennetliktir, Osman cennetliktir, Ali cennetliktir, Talha cennetliktir, Zubeyr cennetliktir, Sa`d Ibnu Malik cennetliktir, Abdurrahman Ibnu Avi cennetliktir, Ebu Ubeyde Ibnu`l-Cerrah cennetliktir.`` (Ebu Davud, Sunnet 9)

Ömer ibn Hattab, halife olabilecekler arasında Talha`yı da saymış ancak o, Osman bin Affan lehine feragat etmiştir. Osman`ın halifeliği sırasında ona muhalif olanlara karşı mücadele etmiştir.

İslam`da, ilk bölünme olarak sayılan Cemel Savaşı`nda Ali`ye kaşı Ayşe`nin yanında savaşmıştır. Bu savaşta Mervan bin Hakem tarafından şehit edilmiştir. Cenaze namazının bizzat Ali tarafından kıldırıldığı rivayet edilir.

Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

talha bin ubeydullah

Osmanlıca talha bin ubeydullah kelimelerinin Türkçe karşılığı.
(R.A.) : Aşere-i mübeşşeredendir. Çok muharebelere iştirak etti, fedakârlığı büyüktü. Peygamberimiz (A.S.M.) ile muharebede iken kılıç darbesine karşı kolunu gerer ve onu muhafazaya çalışırdı, kendisinden ziyade Hz. Peygamber'i (A.S.M.) muhafazaya azmederdi. Kolu bu yüzden sakatlandı. Hz. Ali (R.A.) buyuruyor ki: "Resul-i Ekrem'den (A.S.M.) duydum. Dedi ki: Talha ile Zübeyir, Cennet'te benim komşularımdandır." Hicretin 36'ncı yılında Cemel Vak'asında şehid oldu.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Talha Bin Ubeydullah ilgili konular

 • Eshab-ı Kiram

  Ashab-ı Kiram ya da Eshab-ı Kiram ("Ulu Ashab" veya "Ulu Sahabeler"), sahabelere verilen isimdir. Daha çok bir hürmet ifadesidir. Eshab kelimesi,
 • Talha bin ubeydullah

  İslam`ı ilk kabul edenlerdendir. Rivayet edildiğine göre, ticaret için gittiği Şam`ın Busra kasabasında karşılaştığı bir rahipten, Mekk
 • Teberru

  Teberra veya Teberru özellikle On ikici Şiilik'te yaygın olan ve İslam dininin peygamberi Muhammed'in ailesi ve ailesinin soyundan gelenleri (yani
 • Talha

  Talhâ bin Ubeydullah, (Arapça: طلحة بن عبيدالله‎), (d. 598, Mekke - ö.
 • Aşerei Mübeşşire

  İslam dininde yaşarken cennetle müjdelenen on sahabeye denir. Bunlar:1 - Hz. Ebu Bekir2 - Hz.
 • Haşimoğulları

  Haşimoğulları veya Haşimiler, İslam peygamberi Muhammed`in de mensubu olduğu sülale. Adnaniler kavminden gelen Kureyş Kabilesi`nin bir koludur
 • Ondört Masum

  Ondört Masum, Şii İslam'a göre doğal olarak günahtan beri olan on dört kişiyi niteler. Bunlar, İslam Peygamberi Muhammed, kızı Fatıma ve O
 • Vahiy kâtipleri

  Vâhiy katipleri, İslam peygamberi Muhammed bin Abdullah'a indiğine inanılan Kur'an ayetlerini yazan kişilere verilen isimdir.
 • Ali bin Ebu Talha

  Ali bin Ebu Talha, Tebeut Tabiin dönemi hadis ve tefsir bilgini.
 • Zeydîlik

  Zeyd’îyye ya da Zeydîlik, (Arapça: الزيدية az-Zaydiyya, Batı'da Beşciler olarak da bilinir.) Zeyd bin Ali'nin tâkipçisi olan Şiâ mez