TALIMATNAME (türkçe) anlamı
Yönetmelik.
TALIMATNAME (türkçe) anlamı
1. yönetmelik
TALIMATNAME (türkçe) ingilizcesi
1. n. ordinance,
TALIMATNAME (türkçe) almancası
1. Bedienungsvorschrift f
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Yönetmelik

Kânun ve tüzüklerin tatbiki için çıkarılan idârî düzenleyici işlem. İdâre, kânun ve tüzüklere göre vazifelerini yapabilmek için, kendi yetki sahalarına âit olmak üzere, gerekli düzenlemeleri yönetmelikler çıkarmak sûretiyle yapabilir. Eski ismi tâlimatnâmedir.

Astsubay

Özel kanunlarına göre silahlı kuvvetlere katılan Astsubay Çavuştan Astsubay Kıdemli Başçavuşa kadar rütbeye haiz asker kişilerdir. Astsubaylar 5802 sayılı Astsubay Kanununa tabidirler.Mecburi hizmet süreleri 15 yıldır. Bu süreyi bitirerek istifa etme hakkını kazananlar, ...

Mahalle Mektebi

Mahalle Mektebi Osmanlı Devletinde 4-7 yaş arası kız ve erkek çocukların Kur'an-ı kerim öğrendikleri yer. “Sıbyan mektebi, taşmekteb, ibtidaiyye (ibtidai) muallimhane ve “darü'l-ibn” gibi isimlerle de anılan bu mektepler, hemen her mahallede bulunurdu. Mahalle mekteplerinin ...

İstanbul Tarihi

İstanbul, yerleşim tarihi 300 bin, kentsel tarihi yaklaşık 3 bin, başkentlik tarihi 1600 yıla kadar uzanan Avrupa ile Asya kıtalarının kesiştiği noktada bulunan bir dünya kentidir.

Tevhid-i Tedrisat Kanunu

Polder (hollanda dilinde "set çekilmiş toprak" anlamında). Irmak veya deniz sularının basmasını önlemek için setle çevrilmiş, sonra da akaçlanarak değerlendirilmiş bölge.

Osmanlı'da Dilencilik

Osmanlı tarihinin her döneminde yardımı hak eden yoksullarla, yardım hak etmeyen kesimler arasında bir ayırım yapılmış olduğu söylenebilir. Özellikle dilenciler konusunda böyle bir ayırıma sıklıkla rastlanabiliyor. Çalışamayacak durumdaki dilencilerin mesleklerini Cer ...

Alfred Jodl

Alfred Jodl (d. 10 Mayıs 1890, Würzburg Almanya- ö. 16 Ekim 1946, Nürnberg, Almanya), Alman Generaloberst.

Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu

Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu'nun tam metni.

Freeman Havaüssü İsyanı

Freeman Havaüssü İsyanı, ABD'nin Indiana eyaleti Seymour kenti yakınlarında ABD Hava Kuvvetlerine ait Freeman Havaüssünde yaşanan olayları anlatır. Olaylar 477. Bombardıman Grubuna bağlı Afrikalı-Amerikalı subayların beyazlar için ayrılmış subay gazinosuna girmeye ...

İnâs Darülfünunu

İnâs Darülfünunu, Osmanlı Devleti’nde kadınların yükseköğrenim görebilmesi için 1914-1915 ders yılında İstanbul’da kurulmuş 3 yıllık bir yükseköğrenim (Mekteb-i Âli) kurumudur.

Samsun Saat Kulesi

Samsun Saat Kulesi, Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Saathane Meydanı'na adını veren kule.

İşgal Altındaki Almanya’da ABD Gıda Politikası

İşgal altındaki Almanya’da ABD gıda politikası, II. Dünya Savaşının sona ermesinin ardından 2 yıl boyunca ABD hükümeti ve belli oranda Müttefik Devletler tarafından Almanya’nın Batı kısmında uygulanan gıda politikasıdır.