TALTIF (türkçe) anlamı
1. İltifat etmek. Bir iyilik yaparak gönül almak. Yumuşatmak.
TALTIF (türkçe) anlamı
2. nişan
3. madalya
4. aylık artırma gibi şeylerle ödüllendirme.iyilik ederek gönül alma.
TALTIF (türkçe) ingilizcesi
1. gratifying
2. rewarding
TALTIF (türkçe) almancası
1. Auszeichnung f
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Cihad

Cihad (Arapça: جهاد ), İslam dini terimi.

Dağıstan

Dağıstan Cumhuriyeti Rusya Federasyonu'na bağlı bulunmaktadır. 3 renkli olan Dağıstan Cumhuriyeti bayrağının üst kısmındaki yeşil şerit İslamiyeti, ortadaki mavi şerit Hazar Denizi ile gökyüzünü, alttaki şerit ise dostluğu sembolize etmektedir. Dağıstan Cumhuriyeti marşı ...

Gemi

Gemi Alm. Sehiff, Fr. Navire, bateau, İng. Ship, vessel. Deniz, nehir ve göllerde yük ve yolcu taşımak maksadıyla kullanılan araçlar. Suda yüzebilen teknelerin, ilk defa ne zaman yapıldığına dair tarihi araştırmalar kesin bir bilgi vermemekle beraber M.Ö. 3000 yıllarında ...

Zemzem

Zemzem (Arapça: زمزم, ''zemzem''; Türkçe: ''Dur Dur''), Hemze, Tayyibe, Tahire, Şarabü'l-Ebbar olarak da bilinen, Mekke'de Harem-i Şerif'te bulunan kuyu ve bu kuyunun Müslümanlarca kutsal sayılan suyu.

Inebolu

Kastamonu iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 563 kilometrekare, nüfusu 40 bin 403 dür. İlçenin kuzeyini Karadeniz kıyıları meydana getirmektedir. Yüzeyi Karadeniz kıyılarına bakan dik meyilli yer yer...

Tekke

Tekke İslam ahlakının, tasavvuf ilminin öğretildiği ve tatbik edildiği yer. Dini eğitim ve öğretimin yapıldığı müesseselerden biri. Tekke, Farçsa bir kelime olan “tekye”den dilimize “tekke” olarak geçmiştir. Lügatta “dayanılacak yer” anlamına gelmektedir. Çoğulu ...

Hilat

Hilat Alm. Ehrenkleid (n), Fr. Tenue (f) d'honneur, İng. robe of honor, Killut, Khelaut. Hükümdarların taltif için bir kimseye verdikleri elbise. Türk-İslam devletlerinde çok eski olan bu adet Osmanlılarda da devam etti. Hil'at verme, İslam devletlerinde bulunan bir usuldür. Bazı ...