Talyum

Yumuşak ve ağır bir metal. Tl sembolüyle gösterilir. 1861 yılında W. Crookes tarafından ortaya çıkarılmıştır.

Yumuşak ve ağır bir metal. Tl sembolüyle gösterilir. 1861 yılında W. Crookes tarafından ortaya çıkarılmıştır.

Bulunuşu ve elde edilişi: Talyuma tabiatta az ve dağınık olarak, çinko blendi, pirit gibi minerallerin yanında rastlanır. Bulunduğu başlıca mineraller krukesit, (Cu, Tl, Ag)2 Se ve lorandit, TlAg2S2’dir.

Talyum sülfat asidinin kurşun odalar usulüyle üretimi sırasında, odalarda biriken çamurlarda toplanır. Bu çamurların sıcak seyreltik sülfat asidinde çözünen kısımlarına sodyum klorür katıldığında az çözünen bir tuz olan talyum (I) klorür ele geçer. Metalik talyum, talyum tuzları çözeltilerinin elektroliziyle veya talyum klorürün potasyum siyanürle eritiş yapılmasında ele geçer.

Özellikleri: Talyum peryodik tablonun III A grubunda bulunur. Özellikleri bakımından kurşuna benzer. Atom numarası 81, atom ağırlığı 204,39’dur. Tabii halde bulunan iki tane kararlı izotopu 203 Tl ve 205 Tl’dir. Elektron düzeni (Xe) 4f14 5d10 6s2 6p1 olup, bileşiklerinde 1+ ve 3+ değerliklerini alır. 1+ değerlikli bileşikleri daha kararlıdır.

Erime noktası 304°C, kaynama noktası 1457°C, yoğunluğu 11.85 g/cm3tür.

Talyum mavimsi beyaz parlak bir metaldir. Ancak oldukça aktif bir metal olduğundan nemli havada bir oksit tabakasıyla örtülerek parlaklığını kaybeder.

Ticari kullanımı azdır.

Talyum sülfür (Tl2S), çok hassas fotoelektrik pillerin, okrisülfürse kızıl ötesi ışığa hassas fotosellerin temel bileşenidir. Talyum oksit kırınım gücü oldukça yüksek optik camların bileşiminde ve sun’i mücevherlerin renklendirilmesinde kullanılır.

Atom numarası: 81 Simge: Tl Kütle numarası: 204.37 Kaynama Noktası (C): 1457 Erime Noktası (C): 303 Yoğunluk: 11.85 Buharlaşma Isısı: 38.8 Kaynaşma (Füzyon) Isısı: 1.02 Elektriksel iletkenlik: 0.055 Isıl iletkenlik: 0.093 Özgül Isı Kapasitesi: 0.031

Diğer anlamları

Talyum

Atom numarası 81, atom ağırlığı 204,39, yoğunluğu 11,85, 303 °C'de eriyen, fizik özellikleri bakımından kurşuna çok yaklaşan, tuzları ve birleşikleri zehirli bir element (simgesi Tl).

Talyum

Türkçe Talyum kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. thallium

Talyum

atom numarası 81, atom ağırlığı 204,39 olan, fizik özellikleri bakımından kurşuna çok yaklaşan, yoğunluğu 11,85, ergime derecesi 303 c olan, tuzları ve bileşikleri ağılı bir element, simgesi tl.

Talyum

Türkçe Talyum kelimesinin Fransızca karşılığı.
thallium [le]

Talyum

Türkçe Talyum kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Thallium

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Talyum ilgili konular

 • Zaman

  Zaman Değişmekte olan bir standart hadiseyle kıyaslanarak ölçülen; başlangıç ve son kabul edilebilecek iki hadise veya vakit arasında geçen
 • Bor

  Bor, sembolü B olan atom numarası 5 olan element. Bor trivalent nonmetalik bir element olup boraks ve uleksit bileşiklerinde çokca bulunur. Bor du
 • Talyum

  Yumuşak ve ağır bir metal. Tl sembolüyle gösterilir. 1861 yılında W. Crookes tarafından ortaya çıkarılmıştır.
 • Sintigrafi

  Sintigrafi Belli bir ortama verilen radyoaktif maddeyle görüntü elde etme tekniği. Sintigrafi tekniği; ileri teknolojinin tıbba kazandırdı
 • Tantal

  Sert ve dövülebilir bir metal. Ta sembolüyle gösterilir.
 • Periyodik tablo

  Periyodik cetvel elementlerin kimyasal ve fiziksel özelliklerini periyodik olarak gösteren çizelge. Elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerin
 • Elektrolitik kondansatör

  Kondansatör, elektronların kutuplanarak elektriksel yükü elektrik alanın içerisinde depolayabilme özelliklerinden faydalanılarak, bir yalıtka
 • Fotosel

  Photo Cell dilimizde Fotosel olarak da geçmektedir. Üzerine düşen ışığın şiddetiyle orantılı olarak voltaj üreten ışık algılayıcıs
 • Elementler

  Aynı cins atomlardan meydana gelen saf maddelere element denir.
 • Teozofi

  Teozofi (theosophy) terimi Grekçe'de "tanrı" anlamına gelen "theos" sözcüğü ile "bilgi,bilgelik" anlamına gelen "sophos" (sofia) sözcüğü b
Talyum
Talyum