Tam sayılar veya tamsayılar, doğal sayılar (0, 1, 2, 3, …) ile bunların negatif değerlerinden (…, -3, -2, -1) oluşan sayı kümesi. Kesirsiz sayıların tamamı tam sayılardır.

Tamsayı

Tamsayı ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Tam sayılar

İlgili konuları ara

Yanıtlar