Tanınır

Mahlas, müstear isim, tapşırma ve kalem adı; şair ve yazarların gerçek isimleri yerine kullandıkları takma adlardır. Mahlas daha çok şairler için, müstear daha çok yazarlar için ve tapşırma da âşıklar için kullanılır.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Tanınır ilgili konular

 • Bade

  Bâde Özellikle tasavvuf edebiyatında "Aşk" manasında kullanılır, önemli bir yeri vardır.
 • Mahlas

  Mahlas Bir yazarın veya şairin, asıl adı yerine şiirde kullandığı takma isim. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de, şahsi, siyasi veya ikt
 • Halk edebiyatı

  Türklerin XI. yy'dan başlayarak yurt edindikleri Anadolu'da sözlü geleneğin bir devamı olarak günümüze kadar sürdürülen sözlü edebiyata,
 • Saz şairi

  Aşık Edebiyatı olarak nitelendirilen edebiyat akımının ilkelerine uygun olarak eser meydana getiren şairlere verilen isimdir. Saz şairleri,
 • Aşık Edebiyatı

  Halk diliyle ve hece vezniyle meydana getirilen, saz eşliğinde söylenen şiirlerden oluşan geleneksel edebiyatımızın adıdır. Bu geleneği sü
 • Türk edebiyatı

  Türkler'in tarih boyunca oluşturdukları sözlü ve yazılı edebiyat geleneğini ve bu geleneğin ürünlerini içerir. Türk edebiyatı tarihsel g
 • Nutuk (edebiyat)

  Nutuk, Tasavvuf edebiyatı terimidir. Tasavvuf edebiyatında pirlerin ve mürşitlerin tarikata yeni giren dervişlere, tarikat derecelerini ve tarika
 • Cahit Öztelli

  Cahit Öztelli (d. 1910 - ö. 1978, Ankara), Türk yazar.
 • Halk şiiri

  Halk şiirleri, yüzyıllarca, kuşaktan kuşağa halkın dilinde dolaşıp günümüze ulaşmayı başarmaları ile önem verilmeyi hakediyor.Ozanlar
 • Girdab-ı Mihnet

  ''Girdab-ı Mihnet'', Erdal Erzincan'ın 2011 yılında çıkardığı solo albümüdür.