Tank

Ateş gücü, hareket kâbiliyeti, darbe, sürat, baskın gibi askerî nitelikleri üzerinde toplayan, makineli tüfek, uçaksavar makineli tüfeği, top, sis havanı gibi silâhlardan müteşekkil bir zırhlı savaş aracı. Bugünün tankı; motor bölmesi, kule (savaş bölmesi), şoför bölmesi, palet ve askı donanımı gibi ana bölmelerin bir araya gelmesiyle meydana gelir. Bu bölmeler bütün tanklarda vardır.

TANK (almanca) türkçe anlamı
1. i. tank (m)
2. zırhlı araç (m)
TANK (fransızca) türkçe anlamı
3. [le] tank
TANK (inglizce) türkçe anlamı
4. f. depoya koymaki. depo
5. tüp
6. benzin deposu
7. hazne
8. su deposu
9. sarnıç
10. tank
11. hapishane
12. fotoğraf banyo kabı
TANK (türkçe) anlamı
13. Zırhlı ve silahlı
14. tekerlekleri paletli
15. motorlu savaş taşıtı. Metal sarnıç.
16. 2. anlamı tank
17. tank
18. depo
19. golcük
20. havuz
21. sarnıca koymak
22. dili
23. tank up k
24. tank town k
25. istimini almak
26. eskiden trenlerin su aldığı ara istasyon
27. dili
28. yakıt almak
29. tank
30. su deposu
31. sarnıç
32. i
33. 3. anlamı tank. (gaz.sıvı.vb.) depo. sarnıç. benzin deposu.
34. 4. tank.
TANK (türkçe) anlamı
35. zırhlı ve silahlı
36. tekerlekleri paletli
37. motorlu savaş taşıtı.metal sarnıç.
1. n. large receptacle in which liquids or gases are stored
2. armored combat vehicle
3. prison cell (Slang)n. tank
4. large receptacle for storage of liquids or gasesv. fuel
5. fill with fuel
6. refuelling
7. act of replenishing the supply of fuel
gas,
TANK (türkçe) ingilizcesi
8. n. large receptacle in which liquids or gases are stored
9. armored combat vehicle
10. prison cell (Slang)n. tank
11. large receptacle for storage of liquids or gasesv. fuel
12. fill with fuel
13. refuelling
14. act of replenishing the supply of fuel
gas,
Tank (almanca) ingilizcesi
15. n. large receptacle in which liquids or gases are stored
16. armored combat vehicle
prison cell (Slang),
Tank (fransızca) ingilizcesi
17. (m) n. tank
18. large receptacle in which liquids or gases are stored
19. armored combat vehicle,

Tank İngilizce anlamı ve tanımı

Tank anlamları
    (noun) A pond
20. pool
21. or small lake
22. natural or artificial.(noun) A small Indian dry measure
23. averaging 240 grains in weight
24. also
25. a Bombay weight of 72 grains
26. for pearls.(noun) A large basin or cistern
27. an artificial receptacle for liquids.
Tank tanım:
Kelime: tank
28. Söyleniş: 'ta[ng]k
29. İşlev: noun
30. Kökeni: Portuguese tanque
31. alteration of estanque
32. from estancar to stanch
33. perhaps from (assumed) Vulgar Latin stanticare -- more at STANCH
34. 1 dialect : POND
35. POOL
36. especially : one built as a water supply
37. 2 : a usually large receptacle for holding
38. transporting
39. or storing liquids (as water or fuel)
40. 3 : an enclosed heavily armed and armored combat vehicle that moves on tracks
41. 4 : a prison cell or enclosure used especially for receiving prisoners
42. 5 : TANK TOP
43. - tank·ful /-ful/ noun
44. - tank·like /-lIk/ adjective
45.
Tank ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Cooler
46.
TANK (türkçe) fransızcası
1. [le] tank
TANK (türkçe) almancası
1. n. Panzer
2. Tank
Tank (ingilizce) italyancası
1. s. cisterna
2. serbatoio
3. vasca
4. (Ferr) carro botte
5. carro cisterna
6. (Aer) tanica
7. serbatoio ausiliario
8. (Mar) tanca
9. vasca navale
10. bacino
11. (Mil) carro armato
12. tank
13. serbatoio d'acqua
14. (am
15. sl) cella
Tank (ingilizce) ispanyolcası
1. s. tanque
2. alcubilla
3. aljibe
4. cisterna
5. depósito
6. depósito de agua
7. estanque
8. carro de combate
9. tanque de combate
Tank (ingilizce) portekizcesi
1. s. tanque
Tank (ingilizce) flemenkcesi
1. zn. tank
2. reservoir

Tank hakkında bilgiler

Ateş gücü, hareket kabiliyeti, darbe, sürat, baskın gibi askeri nitelikleri üzerinde toplayan, makineli tüfek, uçaksavar makineli tüfeği, top, sis havanı gibi silahlardan müteşekkil bir zırhlı savaş aracı. Bugünün tankı; motor bölmesi, kule (savaş bölmesi), şoför bölmesi, palet ve askı donanımı gibi ana bölmelerin bir araya gelmesiyle meydana gelir. Bu bölmeler bütün tanklarda vardır.

Bugünün tanklarında mürettebat genellikle dört kişidir. Kule (savaş) bölmesinde tank komutanı, nişancı ve doldurucu olmak üzere üç kişi, şoför bölmesinde de bir kişi vardır.

Tankların yürümesini palet ve askı donanımı sağlar. Motor bölmesinin hemen arkasında bulunan transmisyon, motordan aldığı gücü 90 derecelik açıyla, cer dişlilerine aktarır. Cer dişlisi de paletlerin dönmesini sağlar. Transmisyonun bir fonksiyonu da tankın nokta dönüşü yapmasını sağlamaktır. Tank bulunduğu noktada ileri geri gitmeden 360 derece dönme kabiliyetine sahiptir. Düşman mevzileri üzerinde nokta dönüşü yapan tank, mevzilerdeki düşmanı ezer. Paletlerin genişliği 70 cm civarındadır. Palet, çelik miller arasında sıkışmış kauçuk palet baklalarından meydana gelir.

Dünya ordularında genellikle orta tanklar kullanılır. Bu tankların ağırlığı ortalama olarak 50 ton civarındadır. Ordumuzdaki Leopard’ın savaş ağırlığı 42 ton. M48T5’in 48 ton, M48A5Tl’in 54 tondur.

Tankın meydana getirilmesinde dayanak olan ana fikir, yani oynak vurucu güç prensibi, hemen hemen harp tarihi kadar eskidir. Eski çağlarda kullanılan cenk arabaları, Anibal’ın, Kubilay Hanın, Timur’un kullandıkları harp filleri, aynı ana fikrin basit (iptidai) tatbikatlarıdır.

Modern tank fikri Birinci Dünya Harbinde doğmuştur. Birinci Dünya Harbinde tankın etkisi görülmüştür. Dünya ordularında, zırhlı birlikler genellikle süvarinin yerini almıştır. Türk ordusuna ilk tank 1927 ve 1928’de katılmış olan, Fransız Renault tankıdır.

Birinci Dünya Harbinden sonra İngiltere, Fransa Amerika, Rusya tank ve zırhlı araçlar üzerinde geliştirme faaliyetlerine girişmişlerdir. Alman zırhlı birliği tanklarında, general Guderian tarafından yapılan çalışmalarla azami sürat saatte 25-30 km’ye, tam dolu depo ile alınan yol 100-120 km’ye çıkarılmıştır.

İkinci Dünya Harbinde Amerikalılar, halen İsrail’in modernize ederek kullandığı Sherman tankını kullanmışlardır.

İlk tankların üzerindeki silahlar, insanlara karşı kullanılan makineli tüfek ve küçük çaplı, düşük ilk hızlı toplardan ibaretti. Günümüzde bu fikir değişti. Tanka karşı tank fikri esas alınarak, ilk hızı çok yüksek tank topları kullanılmaya başladı. Uçaklara karşı kullanılmak üzere makineli tüfek de yerleştirildi. Bugünün tankı, bir düşman tankını uzak mesafelerden ve hatta hareket halinde, gece-gündüz demeden birkaç saniye içinde, ateş altına alabilmektedir. 1930’lu yıllarda yapılan tankların azami sürati 25-30 km iken, gittikçe arttırılarak saatte 72 km’ye çıkmıştır. Modern tank, gece görüş cihazlarıyla 2000 m mesafeyi gözetleme ve ateş edebilme kabiliyetine ulaşmıştır.

Dünya ordularındaki en süratli tank, saatte 72 km ile Alman Leopard-2 ve Amerikan Ml tanklarıdır. Hareket sahası (Bir dolu depoyla -1 ton- ikmal yapmadan aldığı yol) en çok olan tanklar 603 km ile İngiliz Valiant tankı, 600 km ile Türk ordusundaki Leopard-1A3Tl’dir.

Modern tanka monteli telsizlerle 40-50 km uzaklıktaki birlikle görüşme imkanı vardır. Türkiye’de yapılan çok mükemmel özelliklere sahip Aselsan telsizler, tanklara monte edilmiştir. Paletlerin sağladığı ezici güç, baskın, sürat, zırh korunması, psikolojik baskı neticesinde tank, muharebe meydanının en güçlü silahı olarak kendini kabul ettirmiştir.

Tanksavar silahı: Belli bir mesafeden zırhla korunmuş malzemeyi imha edebilen muharebe sahasının etkili bir silahıdır. Birinci Dünya Harbinden sonra yapılan harplerde daimi tahkimat sistemlerinin başarısızlıkları gelecek harplerde de özellikle zırhlı birliklere karşı azami derecede oynak ve elastiki bir tanksavar savunmasını mecburi kılmıştır. Harp tarihinde, tankların harekat alanına çıkışından günümüze kadar, zırh ve zırh delici silahlar arasında devam eden mücadele, modern teknik tanksavar silahların da etkili şekilde geliştirilmesini gerektirmiştir. Bugünün tanksavar silahlarıyla tahrip ve imha edilemeyecek bir tank mevcut değildir. Tanklara karşı mücadeleye geri tepmesiz toplarla başlanmış, roketatarlar, tanksavar, tüfek bombaları ve güdümlü füzelere kadar ulaşılmıştır.

Tanksavar silah çeşitlerinin belli başlıları, Armbrus-300 Lanze, Milan, Dragon, Tow ve Swingfire’dir.

Şarkı Sözleri

Contusio tarafından söylenen Tank adlı şarkının sözleri.

the enemy is strong,too strong.
you can't smell the fear in the air.
soldiers where dying ,blood was everywhere.
then he come to save the day.

tank start firing he broke their lines.
masive destruction was upon their lives.
so we start firing there is no coming back.
we have the power, we have the tank.

burning body where, laying everywhere.
burning flesh, blood, cover the ground.
so we march night cover the light.
we going the home, leaving are dead behind.

tank start firing he broke their lines.
masive destruction was upon their lives.
so we start firing there is no coming back.
we have the power, we have the tank.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Iosef Stalin Tank

Iosif Stalin tankı (veya IS olarakta bilinen Joseph Stalin tankı), II. Dünya Savaşı döneminde Sovyetler Birliği tarafından Eylül 1943 tarihinde ağır sınıf tank olarak geliştirildi ve ilk olarak Kursk bölgesinde kullanıldı.

Tank Tuzağı

Yollara veya düşman tanklarının muhtemel geçiş istikametleri üzerine konan ve içine düşen tankların tekrar dışarı çıkarılmalarına imkan vermeyecek şekilde yapılan gizli çukur.

Cavalier Tank

Mk VII Kruvazör Tank Cavalier (A24) , Birleşik Krallık ordusu tarafından II. Dünya Savaşı sırasında kullanılan ancak başarısız olan kruvazör tank sınıfında bir zırhlı savaş aracıydı.

Centaur Tank

Cromwell Kruvazör Tank (A27M) Mk VIII, Birleşik Krallık Ordusu tarafından II. Dünya Savaşı sırasında kullanılan kruvazör tank sınıfında etkili bir zırhlı savaş aracıydı.