Tanr��N��N Algoritmas��

kombinasyon

Kombinasyon Bir kümenin herhangi bir alt kümesi. n elemanlı bir kümenin r elemanlı alt kümelerinin herbirine bu kümenin r’li bir kombinasyonu denir. Kombinasyonların sayısı C (n,r) veya ( ) şeklinde gösterilir ve: C (n, r) = () = n! / r! (n-r)! form...

Hipergeometrik dağılım

Olasılık kuramı ve istatistik bilim kollarında, hipergeometrik dağılım sonlu bir ana kütle içinden tekrar geri koymadan seri halinde birbiri arkasından n tane nesnelerin çekilmesi şeklinde bir işlem için başarı sayısının dağılımını bir ayrık olasılık dağı...

Legendre sabiti

Legendre sabiti, ``Asal Sayılar Teoremi`` keşfedilmeden önce, bir yanılgı neticesinde kabul edilmiş bir matematiksel sabittir.

Steinhaus-Moser gösterimi

Steinhaus–Moser gösterimi, aşırı derecede büyük sayıları ifade etme anlamına gelir. Steinhaus çokgen gösteriminin genişlemesidir.

permütasyon

Permütasyon, birbirinden ayrılabilir nesnelerin değişik sıralarda dizilmelerini ifade eden kavramdır. Örneğin, 1`den 8`e kadar numaralanmış toplar için bir permütasyon "7, 1, 5, 6, 2, 8 , 4, 3" şeklindedir.

n a

N-A

N/A

N/A ya da n/a, tablo ile bilgilendirmede kullanılan İngilizce bir kısaltmadır. Üç farklı anlamı vardır. Uygulanabilir değil anlamına gelir. İki veya daha

Fleiss'in kappa katsayısı

Fleiss'in kappa katsayısı ikiden fazla sabit sayida değerleyici arasındaki karşılaştirmalı uyuşmanın güvenirliğini ölçen bir istatistik yöntemidir..

Alkmaion

Alkmaion, Alcmeon ya da Alkmaon) adını taşıyan tanrı ve kişiler: