TANZIM (türkçe) anlamı
1. (Nazım. dan) Sıraya koymak. Sıralamak. Dizmek.
2. Düzenlemek. Tertiblemek.
3. Islah etmek.
4. Manzum veya mensur olarak yazmak.
TANZIM (türkçe) anlamı
5. sıraya koyma
6. sıralama
7. düzeltme
8. düzenleme
9. düzen verme
10. yoluna koyma
11. ayarlama
n. Fatah-affiliated paramilitary organization that is responsible for prompting active participation among Palestinians in Intifada activities on a grass-roots level,
TANZIM (türkçe) ingilizcesi
1. [Tanzim]n. Fatah-affiliated paramilitary organization that is responsible for prompting active participation among Palestinians in Intifada activities on a grass-roots level,
TANZIM (türkçe) fransızcası
1. règlement [le]
2. organisation [la]
3. aménagement [le]
4. élaboration [la]
5. coordination [la]
6. régularisation [la]
TANZIM (türkçe) almancası
1. Ausfertigung
2. Regelung
tanzim (ingilizce) portekizcesi
1. s. Tanzim
2. organização paramilitar palestina fomentadora da participação ativa dos palestinos na Intifada (afiliada à principal facção da O.L.P.)
tanzim (ingilizce) flemenkcesi
1. zn. aan PLO verbonden paramilitaire organisatie die verantwoordelijk is voor plotselinge actieve deelname tussen de Palestijnen in de Intifada-activiteiten op fundamentele basis
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Tanzimât

Tanzimât, (Osmanlıca: تنظيمات) Osmanlı İmparatorluğu'nda 1839 yılında Tanzimât Fermânı olarak bilinen Gülhane Hatt-ı Şerif-î'nin okunmasıyla başlayan modernleşme ve yenileşme döneminin adıdır. Sözcük anlamı "düzenlemeler, reformlar" demektir.

Divan

Divan İslam devletlerinde idari, mali, askeri meselelerin ve her türlü davaların görüşülüp gerekli hükümlerin verildiği toplantı ve toplanılan yer. Kelimenin tarih içinde ortaya çıkışı, hazret-i Ömer zamanına kadar uzanır. Hazret-i Ömer zamanında Medine’de hükumet ...